UNDP logotipi i branding smjernice

28. Oktobar 2013
UNDP logotipi i branding smjernice

Korištenje UNDP logotipa treba biti koordinirano i odobreno od strane odjela za komunikacije UNDP-a.

 

Molimo Vas kontaktirajte UNDP na communications.ba@undp.org  ili 033 293 400, ako Vam je potrebna pomoć s preuzimanjem ili upotrebom UNDP logotipa.

UNDP UNDP širom svijeta