SDG 9
« »

Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije je ključan pokretač privrednog rasta i razvoja. Imajući u vidu da više od polovine svjetske populacije danas živi u gradovima, masovni transport i obnovljivi energenti sve više dobijaju na značaju, kao i rast novih privrednih grana, informacionih i komunikacionih tehnologija.

Tehnološki napredak takođe je ključan za iznalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su otvaranje novih radnih mesta i promovisanje energetske efikasnosti. Promovisanje održivih privrednih grana i investicije u naučno istraživanje i inovacije predstavljaju bitne načine podsticanja održivog rasta.

Više od 4 milijarde ljudi još uvijek nema internet, a 90% ih živi u zemljama u razvoju. Prevazilaženje ovog digitalnog jaza neophodno je za jednaku dostupnost informacijama i znanju, što zauzvrat podstiče inovacije i preduzetništvo.

Goals in action

UNDP in Bosnia and Herzegovina and Croatia

Energizing innovation

UNDP is innovating around clean energy - from a global challenge seeking renewable energy solutions for war-returnee families living off the power grid in rural areas to the first energy independent school supported by crowdfunding. MORE >


UNDP in Armenia

A lab to experiment in

UNDP in Armenia pioneered the use of social innovation for sustainable development more than four years ago and now has dedicated a space to experiment and rapidly prototype based on an outside-in approach driven by citizens’ perspectives and needs. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

UNDP UNDP širom svijeta