SDG 12
« »

Postizanje privrednog rasta i održivog razvoja nalaže hitno smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu, koje će se postići promjenom načina na koji proizvodimo i trošimo proizvode i resurse. Poljoprivreda je najveći potrošač vode u svijetu, a za navodnjavanje se danas troši skoro 70% ukupnih slatkih voda koje su adekvatne za ljudsku upotrebu.

Efikasno upravljanje zajedničkim prirodnim resursima i način na koji odlažemo toksični otpad i zagađivače predstavljaju važne rezultate zadate za postizanje ovog cilja. Podsticanje privrede, preduzeća i potrošača da recikliraju i smanje količinu otpada jednako je važno, kao i pomoć zemljama u razvoju da se okrenu održivijim obrascima potrošnje do 2030. godine.

Veliki broj ljudi u svetu i dalje troši premalo da bi se zadovoljile čak i osnovne potrebe. Isto tako, bitno je utvrditi količinu bačene hrane po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača, što bi doprinijelo postizanju efikasnog lanca proizvodnje i snabdjevanja. To može doprinjeti ispravnosti hrane i pomoći nam da pređemo na privredu koja efikasnije koristi resurse.

Goals in action

UNDP in Kyrgyzstan

Pedigreed bees instead of imported ones

A protected zone in Osh oblast will help in the conservation and breeding of pedigreed bees, prevent the spread of diseases and parasites, and improve the quality of honey produced here. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

A desert, a mountain, and an oasis

Residents of three Turkmen communities are working to increase their resilience to climate change by implementing water efficiency and irrigation measures, and developing water user associations benefiting over 30,000 farmers. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

Can we produce meat without destroying our planet?

The world’s meat production is growing at an unprecedented rate and the driving force behind this surge is a combination of population growth, rising incomes and urbanization. MORE >

UNDP UNDP širom svijeta