Smart City Inicijativa

Globalno, više of 60% svjetske populacije živi u gradovima, više od 70% radi u gradovima, dok 80% svjetske ekonomske vrijednosti je proizvedeno u gradovima. Gradovi su pokretači rasta i inovacija. Ali isto tako, gradovi konzumiraju više od 65% svjetske energije i proizvode više od 70% stakleničkih gasova. Izvještaj UN-a predviđa da će više od dvije trećine svjetskog stanovništva živjeti u gradovima do 2050. godine. Agenda 2030 prepoznaje važnu ulogu gradova te postavlja visoke razvojne ciljeve namjerene da se riješe hronični urbani problemi kao što su prevoz, potrošnja energije, zagađenost zraka, otpor, stanovanje, društvena isključenost, itd. Ovi trendovi, zajedno sa uticajem Četvrte industrijske revolucije će bez sumnje odraziti na gradove širom svijeta, tako i gradove u Bosni i Hercegovini. Koliko su gradovi spremi da iskoriste potencijal tehnologije i inovacija u svrhu održivog i uključivog urbanog razvoja? Koliko su spremne gradske vlasti da vode tranziciju prema gradovima budućnosti koji su prikladniji za stanovanje, zdraviji, čistiji, sigurniji, fleksibilniji, ugodniji za život, te pružaju raznovrsne ekonomske i kulturološke mogućnosti? Može li tehnologija pomoći preskakajućem razvoju? Duboko razmatranje ovih pitanja je ono što je potaklo pokretanje Smart City Inicijative.

'Smart' (pametni) gradovi širom svijeta koriste inteligenciju svojih zajednica i preduzeća pri formiranju i prilagođavanju rješenja baziranih na tehnologijama koja im pomažu u savladavanju izazova, i u iskorištavanju prilika koje pomažu u preobražavanju “grada kojeg zovemo domom“ u mjesto koje je prosperitetnije i pogodnije mjesto za život za sve njegove građane.

Na putu ka "Pametnom Sarajevu"

Na osnovu prioriteta o kojima je glasalo 1.300 građanki i građana Sarajeva, u okviru inicijative "Pametno Sarajevo" su prikupljene 23 inovativne ideje i projekta, a njih 13 će biti realizovano.

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

Ciljevi projekta

Smart City Inicijativa je petnaestomjesečni projekat pokrenut u decembru 2018. godine. Jedan je među pionirskim “Smart city” projektima u zemlji, a implementira ga UNDP u partnerstvu sa Gradom Sarajevo, Općinom Stari Grad, i Kantonom Sarajevo.

Projekat ima za cilj da pokrene interes u zajednici, stimulira saradnju među javnim, privatnim i civilnim stejkholderima i da iskoristi lokalnu inteligenciju koja bi se pretvorila u skup inovativnih ideja koje bi doprinijele pametnijem gradu, prikladnijem za život. Ova inicijativa vidi tehnologiju i digitalizaciju kao sredstva pomoću kojih će doprinjeti unaprijeđenju gradskih usluga i podsticaju pametne urbane ekonomije. Ipak, „pametnost“ u projektu je više od glatkih digitalnih interfejsa, mobilnih aplikacija i velikih podataka. Riječ je o ljudima, njihovoj dobrobiti i kvaliteti života. Približavanje ideje grada budućnosti građanima, preduzećima, i vlastima, te pružanje mogućnost da zajednički promjene sliku o gradu- to je smisao inicijative.

Pilot gradska oblast (2 km2), cjelovito smještena u opštini Stari Grad će biti mjesto implementacije projekta. Gradska zona koja neće samo omogućiti više integrisanu implementaciju odabranih projekata, već će i demonstrirati rješenja koje će se kasnije moći implementirati u širem razmjeru.

 

Glavni rezultati

  • City Mind Laboratorij je osnovan u decembru 2018. godine kao dobrvoljna, samoorganizirana, multi-disciplinarna grupa profesionalaca, građana Sarajeva, koji su umna snaga iza ove inicijative. City Mind Labarotorij ima više od 120 članova koji se neformalno sastaju kako bi gradili veze i stvarali nove mogućnosti i kako bi savjetovali o narednim koracima koji trebaju da vode do inkluzivnije budućnosti Sarajeva.
  • U martu 2019. godine, pitali smo građane Sarajeva da odrede tri najveća izazova sa kojima se grad suočava. Više od 1.300 osoba je odgovorilo na online upitnik te izjavilo da gorućim gradskim problemima smatraju zagađenje zraka, loš javni gradski prijevoz i korupcija.
  • U aprilu 2019.god, projekat je pozvao privatni sektor da zamisli smart city projekte i partnerstva. Više od 30 preduzeća (IT sektor, inovatori, komercijalne banke, hoteli, innovacione laboratorije, telekomunikacije, umjetnosti i zanati, itd.) je uključeno u dizajn smart city ideja sa ljudima u njihovom središtu.
  • Projekat je pokrenuo Javni poziv za inovativne prijedloge, sa ciljem da stimulira dizajn i implementaciju portofolija tehnoloških rješenja koje adresiraju izazove s kojima se grad suočava i proizvode mjerljive pozitivne utjecaje na građane, pozivajući na zajedničke akcije među multi-sektoralnim gradskim stejkholderima da dizajniraju nacrte rješenja koje doprinose pametnom gradu. Sveukupno je dostavljeno 35 prijedloga-prva generacija prijedloga grada budućnosti koja sugerišu inovativna rješenja u područiju “real-time” mjerenja zagađenja, monitoringa; pametna riješenja urbane mobilnosti i električna vozila; pametna rješenja gradskog prijevoza; pametni parking i osvjetljenje; pametno i inkuzivno pozorište, itd. Prijedlozi stižu iz privatnog sektora i nevladinih organizacija koje rade u suradnji sa komunalnim preduzećima, akademijama, itd.
  • Projekat je započeo i Consul platformu – dinamičan instrument za sudjelovanje građana za otvoren, transparentan i inkluzivan proces apliciranja i odabira projekata. Platforma je dizajnirana od strane grada Madrida, koriste je više od 100 gradova širom svijeta, pomažući pri povezivanju više od 90 miliona građana sa njihovim vladama. Grad Sarajevo se priključio ovoj globalnoj zajednici sa prvim online participativnim pristupom odabira prijedloga projekata u historiji Sarajeva. Sve projektne aplikacije podnijete kroz Javni poziv su dostupne javnosti. Ovaj instrument je također vrlo uspješan pri mobilizaciji glasova građana za njihove najpoželjnije projektne aplikacije. Njihov glas je uzet u obzir pri odabirnom procesu.
  • Javna prezentacija projekata iz užeg izbora je organizirana u Vijećnici krajem augusta 2019. god. Više od 350 građana je bilo prisutno događaju, gdje su mogli saznati više o predloženim projektima.
  • Ljetna škola “IT Girls za Smart City” je organizirana u partnerstvu sa IT Girls Inicijativom (UNDP, UNICEF, UN Women) za 24 djevojke koje su bile zainteresovane da prodube svoje znanje  iz područja programiranja i robotike. Ljetna škola je pomogla pri spajanju ovih oblasti sa pametnim gradovima (ili gradovima budućnosti), te podržala dizajn i provodbu novog programa učenja baziranog na ICT-u, programiranju i robotici,  ali nudeći znanje o pametnim gradovima. Ovaj jedinstven program učenja je organiziran u saradnji sa School & School privatnom obrazovnom ustanovom. Putovanje učenja je bilo vrlo interaktivno, pospiješujući timski rad, izgradnju samopouzdanja, i njegovanje perspektive “gledanja unaprijed” o tome kako tehnologija može pridonijeti kreiranju gradova budućnosti. Na kraju, su djevojke pretvorile neke od svojih dobrih ideja u praktična smart city rješenja.
 

Budući ciljevi

  • Implementirati portofolio smart city projekata, i ostvariti partnerstvo sa Accelerator Lab-om za identifikaciju mogućnosti povećanja aktivnosti.
  • Iskoristiti i nadograditi rezultate pilot inicijative, te razviti u budućnosti veće gradske intervencije, koje će angažovati druge zainteresirane gradove u Bosni i Hercegovini.
 

Status

u toku

Datum početka

decembar 2018. godine

Datum završetka

mart 2020. godine

Geografska pokrivenost

Sarajevo

Donator

UNDP, Innovation Facility

Vrijednost projekta

USD 500.000

Područje fokusa

Inovacije

Projektna menadžerica

Marina Dimova, Governance Chief Technical Specialist

Partneri

Grad Sarajevo

Općina Stari Grad

Kanton Sarajevo

UNDP UNDP širom svijeta