Rezultati ostvareni u 2019. godini

UNDP Bosna i Hercegovina

1.120 novih radnih mjesta je kreirano

 

A OD 2014. GODINE SU UNAPREĐENI USLOVI ŽIVLJENJA I POVEĆANI PRIHODI ZA

više od 22.300 osoba

22.938 osoba ima bolje uslove

ZAHVALJUJUĆI UVOĐENJU MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI UVEDENIM U

58 nova javna objekta (vrtići, škole, bolnice i javne ustanove)

BOLJI KVALITET I DOSTUPNOST KOMUNALNIH I ADMINISTRATIVNIH USLUGA JE OSIGURAN ZA

478.791 osobu

 

623 porodice su se vratile u svoje domove   

OBNOVLJENE NAKON POPLAVA 2014. GODINE

3.246 osoba je učestvovalo u 102 javna foruma u 136 zajednica

DOPRINOSEĆI IDENTIFIKOVANJU LOKALNIH PRIORITETA. TAKOĐE, POBOLJŠANI SU USLOVI ZA 3.943 OSOBE ZAHVALJUJUĆI GRADNJI KAPACITETA I MOGUĆNOSTIMA UMREŽAVANJA KOJI SE TIČU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA, KULTURE, ZNAKOVNOG JEZIKA I SPREČAVANJA DISKRIMINACIJE ROMA

VIŠE OD 1.310 tona viškova i nestabilne municije je uništeno

Via Dinarica

Energy efficiency is a cool thing

Deminiranje vraća obradivo zemljište stanovnicima BiH

Porodice useljavaju u nove domove: Oporavak od poplava

Nova oprema pomaže unapređenju Senijinog malog biznisa

Can we mitigate the effects of climate change?

UNDP UNDP širom svijeta