Rezultati ostvareni u 2018. godini

UNDP Bosna i Hercegovina

948 novih radnih mjesta je kreirano

 

A OD 2014. GODINE SU UNAPREĐENI USLOVI ŽIVLJENJA I POVEĆANI PRIHODI ZA

više od 22.000 osoba

45.000 osoba ima bolje uslove

ZAHVALJUJUĆI UVOĐENJU MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI UVEDENIM U

52 nova javna objekta (vrtići, škole, bolnice i javne ustanove)

 

BOLJI KVALITET I DOSTUPNOST KOMUNALNIH I ADMINISTRATIVNIH USLUGA JE OSIGURAN ZA

881.448 osoba

 

RIZIK OD POPLAVA JE UKLONJEN ZA 

1.154 domaćinstva i 226 preduzeća

1.591 osoba je učestvovala u 82 javna foruma u 136 zajednica

DOPRINOSEĆI IDENTIFIKOVANJU LOKALNIH PRIORITETA

Više od 2.500 tona viškova i nestabilne municije je uništeno

Via Dinarica

Deminiranje vraća obradivo zemljište u upotrebu

UNDP UNDP širom svijeta