Svi projekti


Klimatska akcija 2021


HALT Projekat

Zaustavljanje ilegalne trgovine i prometa naoružanjem (HALT) je ciljana intervencija u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti na Zapadnom Balkanu u kontekstu…  MAKERS projekat

The Meaningful Activism, Knowledgeable Engagement and Responsible Solutions (MAKERS) Project aims to improve social cohesion in partner municipalities, by improving municipal governance practices on…  


Upravljanje rizikom od požara

Project goal is to raise fire risk management capacities of Bileća, Konjic, Jablanica and Nevesinje municipalities by addressing most burning shortcomings.  


Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pokrenut je 2008. godine kao zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini (BiH), s ciljem harmonizacije integriranog i inkluzivnog…  


Dijaspora za razvoj (D4D) projekat

Mainstreaming the Concept on Migration and Development into Relevant Policies, Plans and Actions in Bosnia and Herzegovina (BiH): Diaspora for Development (D4D) project aims to strengthen the role of…  


Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Opći cilj druge faze projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom…  


Smart City Inicijativa

Smart City Inicijativa je petnaestomjesečni projekat pokrenut u decembru 2018. godine. Jedan je među pionirskim “Smart city” projektima u zemlji, a implementira ga UNDP u partnerstvu sa Gradom…  Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta je smanjivanje rizika po ljudsko zdravlje i okoliš kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na kemikalije koje ne sadrži POPs supstance u industriji…  


Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika (LowCarbon)

Cilj projekta je povećanje ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljika putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, koji obuhvata…  


Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora

Projekat ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDGs), čime se izravno podržavaju napori Bosne i…  


Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

Projekt će pružiti podršku vlastima u Bosni i Hercegovini i lokalnim zajednicama u slivu rijeke Vrbas da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske…  


Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas

Projekt će pružiti podršku vlastima u Bosni i Hercegovini i lokalnim zajednicama u slivu rijeke Vrbas da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske…  

UNDP UNDP širom svijeta