Nabavke

Metode nabavke

Nabavke koje UNDP provodi zasnivaju se na postupcima kojima se osiguravaju konkurentske ponude. Ovisno o vrsti, složenosti, veličini i vrijednosti projekta i elemenata nabavke, općenito se koriste sljedeći postupci nabavke:

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

RFQ predstavlja neformalni poziv za podnošenje ponuda, obično za nabavku roba/usluga/građevinskih radova u vrijednosti od 2.500 američkih dolara do 100.000 američkih dolara. Zahtijeva se navođenje cijena i drugih komercijalnih uslova, a ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu za tehnički prihvatljivu ponudu

INVITATION TO BID (ITB) - ZAHTJEV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ITB predstavlja zvanični poziv na podnošenje ponude, obično uz jasne, koncizno definirane uslove koji se odnose na nabavku čija je vrijednost procijenjena na 100.000 američkih dolara ili više. Cijena je najčešće jedini presudni faktor za dodjelu ugovora. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu u ponudi koja ispunjava sve tehničke kriterije.

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

RFP predstavlja zvanični zahtjev za podnošenje ponuda koji se obično odnosi na usluge koje nije moguće jasno i koncizno definirati, a čija procijenjena vrijednost iznosi 100.000 američkih dolara ili više. Cijena predstavlja jedan od više faktora koji predstavljaju kriterij za evaluaciju ponuda. Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponuđaču čija ponuda u svim značajnijim aspektima zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a za koju se ocijeni da će za UNDP biti najjeftinija.

U određenim se slučajevima kod nabavki ne primjenjuju konkurentski zahtjevi, a umjesto njih se koristi postupak direktnog ugovaranja. To se po pravilu dešava u slučajevima kada već postoji Dugoročni sporazum (Long-Term Agreement - LTA), potpisan bilo na globalnom (IAPSO ili HQ) ili na lokalnom nivou (na nivou ureda za određenu zemlju).

Za nabavke u ukupnoj vrijednosti manjoj od 2.500 američkih dolara ured UNDP-a u određenoj zemlji nabavku može izvršiti direktno na lokalnom tržištu.

Evaluacija ponuda

Ovisno o metodi nabavke, u postupku evaluacije ponuda ključnu ulogu igraju različiti faktori.

Kod evaluacije za postupke putem RFQ i ITB presudan element predstavlja cijena. Suprotno tome, kod evaluacije za postupak putem RFP neophodna je tehnička evaluacija. U tehničkoj se komponenti prije svega utvrđuje hoće li se ponuda prihvatiti ili odbaciti kao nezadovoljavajuća. UNDP, pored toga, robe i usluge koje nabavlja ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija:

ROBE:

 • ispunjavanje tehničkih specifikacija
 • isporuka
 • utjecaj na okoliš
 • osiguranje kvalitete
 • tačnost dokumentacije
 • brzina odgovora na zahtjeve
 • služba za korisnike

USLUGE:

 • Osiguranje tehničkih rješenja
 • Kompetencija

Uslovi ugovora

Ukoliko ste zainteresirani da postanete budući dobavljač Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, morate potvrditi da prihvaćate Opće uslove UNDP-a.

Za dodatne informacije posjetite: http://www.undp.org/procurement

UNDP Policy against Fraud and other Corrupt Practices

Više o  procedurama nabavki UNDP-a  

 

UNDP uvodi elektronski sistem u procedure nabavki – eTendering

Važno obavještenje

 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uvodi online sistem nabavki – eTendering koji će od 1. septembra/rujna 2019. godine biti obavezan za vođenje svih međunarodnih konkurentnih procedura nabavki vrijednosti od 150.000,00 USD i više.

Sistem eTendering osmišljen je kako bi olakšao tenderske procedure UNDP-a putem online interakcije. Cilj mu je dodatno unaprijediti integritet i transparentnost tenderskih procedura, uz jednostavnije procedure nabavki. Naime, predviđeno je da ponuđači koriste eTendering za registraciju, dostavljanje ponuda, pregled tenderske dokumentacije i prijem automatskih obavještenja iz sistema kod svake izmjene u postupku.

U sistem eTendering ugrađene su temeljne vrijednosti UNDP-a vezano za procedure nabavki, odnosno, pravičnost, integritet, transparentnost i odgovornost.

Neke od osnovnih pogodnosti sistema eTendering su:

 • Elektronski zapečaćene ponude: sistem eTendering kodira ponude podnesene kroz sistem i ne dozvoljava ničiji uvid u dostavljene informacije i podatke prije isteka roka za podnošenje ponuda;
 • Elektronsko pečatiranje ponuda: Sistem pečatira sve informacije koje su dostavili ponuđači i sprječava bilo kakve izmjene, brisanje ili dopune ponuda nakon isteka roka za podnošenje ponuda;
 • Ponude dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene: Sistem automatski ne prihvata ponude nakon isteka roka;
 • Pojednostavljenje procedure natječaja: Ponuđači obavljaju registraciju u sistemu, preuzimaju sve informacije i dokumentaciju za prikupljanje ponuda i automatski primaju obavještenja o određenim fazama postupka nabavki. Ponuđači također dostavljaju svoju ponudu online putem interneta, uređuju je direktno u sistemu i primaju automatska obavještenja nakon završetka ocjene pristiglih ponuda i dodjele ugovora;
 • Omogućena revizija: Kako eTendering evidentira sve aktivnosti u sistemu, omogućena je i revizija cjelokupne procedure, što dodatno povećava odgovornost i transparentnost.

Uskoro slijedi i obuka za ponuđače za korištenje eTendering sistema, uz blagovremenu najavu rasporeda obuke na web stranici UNDP-a u BiH.

Prije učešća u obuci, ponuđačima se preporučuje da se upoznaju sa sistemom eTendering kroz pregled vodiča i videozapisa dostupnih na public UNDP Webpage.       

Za sva eventualna pitanja, kontaktirajte Odjel za opće/opšte poslove i nabavke (General Services) UNDP-a u BiH, na email gs.ba@undp.org .

Procurement notices

 

Lista ugovora za 2020. godinu (vrijednost preko US$ 100,000)

Kratki opis (naziv) nabavke

 

 

 

Ime vendora

 

 

 

Vrijednost ugovora (US$)

BIH-RFQ 222-19 Construction of 7 houses and rehabilitation of 1 house in Bijeljina Prizma d.o.o, Bijeljina 120,582
BiH-RFQ-225-19-Construction of 4 houses and rehabilitation of 4 houses in Gradacac and Gracanica Rasimgradnja d.o.o, Gradacac 120,052
ITB-BIH-024-19 Construction of Water-tower COSICPROMEX DOO 245,010
BIH-RFQ 005-20 Construction of 4 houses in Zavidovici and rehabilitation of 2 housing units in Kakanj Seta inženjering d.o.o, Zavidovići 107,078
ITB-BIH-001-20 Supply and delivery of minibuses SEJARI DOO 731,705
Purchase of ventilators Sono Medical Sarajevo 181,135
Supply and delivery of COVID-19 PCR test CUBICUS DOO 114,294
Supply and Delivery of COVID-19 testing kits CEE MED doo 101,852
Purchase of ventilators Proma d.o.o. 426,637
ITB 004-20 Supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE), and Medical Equipment required for COVID-2019, LOT 1, ITEM 1. ITEM 1 Consortium Prevent Safety, Sanitex d.d. and Danial`s 451,467
Supply and Delivery of COVID-19 testing kits CEE MED doo 334,582
ITB 004-20 Supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE), and Medical Equipment required for COVID-2019, LOT 1, Items 2 and 3 SHOT doo 406,321
ITB 004-20 Supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE), and Medical Equipment required for COVID-2019, LOT 1, ITEM 4. ITEM 4 Medipex doo, BiH 210,553
Purchase of Mobile X-ray machines Medical d.o.o 253,950
Purchase of 30 ventilators INTERNATIONAL DELIVERY SYSTEM – ZDRAVA SREDINA d.o.o. 1,125,828
BIH-RFP-008-20 PCB Site and remediation assessment DEKONTA, a.s. 222,770
RFP-003-20 - Development of Study on improvement of energy efficiency in 1,368 households used by people in social need in the Sarajevo Canton Joint venture led by Enova d.o.o. Sarajevo 112,619
RFQ-009-20 - EE rehabilitation (mechanical works) in two primary schools in FBiH LOT 1 - Joint venture led by E+E+E-Energy d.o.o. Sarajevo 122,566
Procurement of Personal protective equipment (PPE) Zefarm 203,997
BIH-RFQ-026-20 Reconstruction of summer dyke "Kopanice" on Sava River. KESO GRADNJA d.o.o. 111,288
Purchase of CT Medit d.o.o. 192,461
Supply and delivery of FFP2 and FFP3 Particulate Respirators – COVID19 Danial's doo 125,000
Supply and delivery of Medical Personal Protective Gowns Panta Rei d.o.o 122,852
BIH-RFP-002-20 LTA for Air Tickets Services MIROSS Travel Agency 147,000
NEBO TOURS 147,000
TRAVELCENTAR 147,000
UNILINE PLUS 147,000
Purchase of ventilators Sedžan d.o.o. 943,952
GED, RFQ-048-20. Supply and delivery of 3D printers, 3D scanner and other equipment, to Faculty of Mechanical Engineering in Tuzla,  Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Banja Luka. Energoterm d.o.o. Brod (15 out of 16 items) 123,946
Purchase of 9 anesthesia machines Proma d.o.o. 424,528
BIH/ITB/003/20, Construction of 8 houses in Lopare, LOT 1 Vinković d.o.o, Oštra Luka Orašje- LOT 1 162,213
BIH-ITB-005-20 Installation of LED public lights in Banja Luka Joint venture Nexen d.o.o. Banja Luka and DeskInzinjering d.o.o. Banja Luka 187,170
ITB-007-20 Works on building Jezeva kucica Rasimgradnja d.o.o. Gradacac 141,935
 Purchasing 6 portable x-ray machines  Medical d.o.o. Mostar - Item 1 482,797
RFP 009-20 Performance of Energy Management Trainings in Bosnia and Herzegovina, Energy Management Trainings for 655 participants (FBiH and Republika Srpska)– LOT 1 NLOGIC Sarajevo & HRVOJE POZAR Energy Institute Croatia & PROVING Ltd Sarajevo & ENECO ekoloski sistemi Bijeljina CONSORTIUM LOT 1 110,061
Purchase of ultrasound machines Medical d.o.o. 313,770
Purchasing of one floor mounted w-ray machine for Sarajevo ER Broma Bel d.o.o 151,251
Development of Study on economic impact of climate change on energy and agriculture sector in the Vrbas River Basin. Consortium: Zavod za vodoprivredu Bijeljina, BiH; Energoprojekt Hidroinženjering Beograd, Srbija. 116,781
The establishment of database/registry that contain ozone depleting substances (ODS) Enova 173,608
BIH-ITB-012-20 Supply and delivery of PPE Oktal Pharma -Item 1 192,371
Oktal Pharma -Item 3 151,565
ITB-010-20 Construction Works, Construction works on the Academy of Performing Arts, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Consortium Unigradnja d.d. Sarajevo, Interclima d.o.o Sarajevo and  Electra d.o.o Sarajevo 1,871,769
ITB-015-20 Mechanical works on public buildings in KS and USK LOT 4 - JV E+E+E-Energy doo Sarajevo and Inter-metal doo Banja Luka 104,910
ITB 014-20 Disposal of ammunition Esplodenti Sabino S.r.I. 173,835
ITB-BIH-018-20-COVID Patients Ventilators Sono Medical d.o.o 447,845
ITB/013/20 It equipment RiS doo Sarajevo 104,844
BIH-ITB-017-20 Metering equipment JV Electra doo & VMS Group doo & Clima-trade doo 284,543
RFP-BIH-019-20 Strategy AQ SC Consortium Ceteor d.o.o. Sarajevo & E3 d.o.o. Sarajevo 241,571
BIH-ITB-024-20 Covid Isolatorium works Consortium: Sela d.o.o Sarajevo, Deling d.o.o Tuzla, E+E+E Energy d.o.o Sarajevo and Hydro Control d.o.o Sarajevo 550,673
ITB-BIH/020/20 - EE reconstruction of 15 public buildings LOT 1 - Consortium E+E+E-Energy doo & Intermetal doo & GTO doo & Instalater doo & ThermoBH doo 204,403
LOT 2 - Consortium E+E+E-Energy doo & Intermetal doo & GTO doo & Instalater doo & ThermoBH doo 150,729
LOT 4 - Consortium E+E+E-Energy doo & Intermetal doo & GTO doo & Instalater doo & ThermoBH doo 234,502
LOT 6 - Rasimgradnja doo Gradacac 281,197
RFQ/126/20 Rehabilitation of facility No. 9 at Training and Doctrine Center in Travnik of the Bosnia and Herzegovina Ministry of Defence. Visak d.o.o. Mostar 130,896
RFP-023-20 Drafting of legislation acts and trainings to implement the Stockholm Convention in BIH Ceteor Ltd. Sarajevo 280,033
ITB-028-20- Mechanical and Civil Works GTR doo Mostar 292,475
RFQ/167/20 Supply and Delivery of COVID-19 RNA extraction kits for the RS PHI BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 117,953
ITB-025-20 Vinkovic d.o.o Ostra Luka, Orasje- LOT 2 107,400
Supply and Delivery of RT PCR tests for PHI RS and Canton Sarajevo CEE MED; Sarajevo 176,665
BIH-ITB-022-20 Road recon ammunition storage site STRABAG d.o.o. Sarajevo 257,997
Supply and delivery of Favipiravir medicine for hospitals and health centers in Sarajevo Canton LICENTIS DOO 173,939
ITB/033/20 Supply, Delivery and Installation of Real Time PCR AND EXTRACTORS BIOSISTEMI-ITEM1 226,479
BIH-ITB-016-20 equipment for detection of weapons Agencija Kamir d.o.o. Siroki Brijeg 113,778
Fercom Systems Kft 130,080
ITB/035/20 Supply and Delivery of Real Time PCR Detection Kit SARS CoV-2 for Canton Sarajevo CEE MED doo 298,799
RFQ/194/20 Supply and delivery of Two Portable X-ray units "Medical" d.o.o. Mostar 170,571
ITB/034/20 Supply and Delivery of RT PCR tests, RNA Extractions and Swabs BROMA BEL d.o.o. ITEM 3 153,127
CEE MED; Sarajevo-ITEM 2 129,730
BIH-RFQ-183-20-Construction of 7 houses in four municipalities Progres d.o.o Bratunac LOT 1 130,843
RFQ-197-20 - Civil works - EE reconstruction of one public buildings in Modrica Consortium Tehnogradnja doo Foca & Konstruktor Inzenjering doo Bileca 140,586

UNDP UNDP širom svijeta