Komisija za ocjenu i odabir prijava odabrala 6 organizacija za učešće u ToT DigitalBIZ programu.

Projekat DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), je proteklih mjeseci implementirao program izgradnje i osnaživanja digitalnih inovacijskih centara u Bosni i Hercegovini, u kojem je učestvovalo 13 organizacija za razvoj poslovanja odabranih na osnovu javnog poziva objavljenog 20. aprila 2021. godine.

Nakon učešća organizacija u intenzivnom programu obuke, DigitalBIZ je pristupio procesu odabira uže selekcije organizacija za učešće u ToT programu, koji će ih usmjeriti ka izradi sveobuhvatne obuke za razvoj digitalnih vještina MMSP i pilotiranje prioritetnih modula za mikro, mala i srednja preduzeća (npr. o e-trgovini, digitalnom marketingu, digitalnim poslovnim procesima, procesima digitalne proizvodnje itd.), uz osiguranu mentorsku podršku.

Komisija za ocjenu i odabir prijava je na temelju smjernica i kriterija navedenih u pozivu organizacijama, te na osnovu konačne bodovne rang liste, odabrala 6 organizacija za učešće u ToT programu. Projekat DigitalBIZ je odabrao sljedeće organizacije:

Redni broj Naziv pravnog subjekta podnosioca prijave
1. Privredna komora Republike Srpske 
2. Njemački centar za robotiku/ Industrial Automation 
3. Privredna/ Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
4. Centar za izvrsnost u poduzetništvu (CIP) Sarajevo / Udruženje trenera CEFE u BiH
5. Inovacioni centar za održivi razvoj (InCOR) Grada Bijeljina
6. Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak / INTERA Tehnološki Park


Svi podnosioci prijava ovog poziva će biti obaviješteni putem e-maila o rezultatima.

DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge ključne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta.

 

UNDP UNDP širom svijeta