U okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)” koji implementira razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH), a koji je finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje se “Poziv malim i srednjim preduzećima iz softverske industrije za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2021. godini”.

Info sesija za pitanja povodom ovog javnog poziva će se održati 23.03.2021. putem ZOOM platforme.  

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificiraju projekti kojima će se pružiti podrška, u okviru raspoloživih sredstava, za unapređenje tehnološke opremljenosti, projekti koji će se odnositi na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage te kombinovani projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i investicija usmjerenih ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a koje će implementirati odabrani korisnici javnog poziva.

Tekst javnog poziva

Prijavni obrazac

Budžet

Izjava o sufinansiranju

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim preduzećima iz softverske industrije za iskazivanje interesa za podrškom projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2021. godini“. Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 02. april 2021. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.

UNDP UNDP širom svijeta