Projekat DigitalBIZ obavještava da je produžen rok za apliciranje na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća sa područja Republike Srpske i Brčko distrika BiH.

Rok za prijavu je produžen na 03.12.2021. godine do 17 sati.

Način prijave naznačen je u Smjernicama javnog poziva.

  • Osnovne informacije i kriteriji Javnog poziva za preduzeća iz Republike Srpske i Brčko distrikta BiH kao i ostali relevantni dokumenti dostupni su ovdje:

Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga

1. Prijavni obrazac
2. Plan aktivnosti
3. Budžet
4. Pismo namjere o sufinansiranju
5. Dodatne administrativne izjave
6. UN globalni principi

  • Infosesija za mala i srednja preduzeća u RS i BD BiH održana je u srijedu, 17.11. od 10h.
  • Sva dodatna pitanja u vezi ovog javnog poziva koja mogu biti relevantna i za ostale podnosioce projektnih prijedloga se mogu dostaviti putem elektronske pošte sa jasno naznačenim imenom javnog poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.
  • Pročitajte do sada pristigla pitanja i odgovore.

Putem projekta DigitalBIZ, UNDP namjerava mobilizirati institucionalne partnere i druge relevantne aktere s ciljem razvoja digitalne ekonomije i usmjeravanja kompanija ka digitalnoj ekonomiji. DigitalBIZ teži podići svijest i ojačati kapacitete institucionalnih partnera o digitalnoj ekonomiji, putem posebnih tematskih događaja i programa obuke za resorna ministarstva i organizacije za podršku poslovanja.

Također, UNDP će provesti posebne analize politika kako bi se utvrdili strukturni nedostaci i potrebe te osigurale preporuke s ciljem omogućavanja digitalnih poslovnih aktivnosti (npr. regulatorni okvir, strategije pametne specijalizacije, propisi i standardi EU-a, itd.), na temelju potražnje, izraditi će procjene tehnološke i poslovne inovacijske infrastrukture, i srodnih mogućnosti i potreba.

NAPOMENA: Uzimajući u obzir da se prijedlozi projekata malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Brčko distrikta BiH dostavljaju u elektronskoj formi, neophodno je osigurati da se svi elektronski dokumenti otvaraju bez prepreka. Sve prijave koje uključuju USB memorijske stikove sa virusom ili oštećenim (tzv. corrupt) dokumentima, neće biti uzete u obzir.

UNDP UNDP širom svijeta