Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) i projekat Podrška pripreme za provođenje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) i angažiranje privatnog sektora upućuju poziv trenerima i konsultantima iz BiH za podnošenje prijave za učešće u programu treninga trenera iz oblasti primjene uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (RS).

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.  Projekat Podrška pripreme za provođenje Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora podržava Vlada Švedske s ciljem pripreme javnog i privatnog sektora u BiH za djelotvornu implementaciju Agende 2030.

ILDP je u proteklom periodu podržao izradu Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS”, broj 63/21). Nakon usvajanja Zakona i pripreme prijedloga Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, ILDP je, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srpske i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, podržao izradu programa treninga trenera sa ciljem osposobljavanja nove generacije trenera i konsultanata, koji bi u skladu sa novim regulatornim i metodološkim okvirom za srednjoročno i godišnje planiranje rada,  monitoring i izvještavanje u Republici Srpskoj, pružali trenerske i konsultantske usluge republičkim organima uprave te jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj. Podrška pripremi programa i izvođenju treninga trenera osigurana je i kroz projekat Podrška pripreme za provođenje Ciljeva održivog razvoja u BiH i to u dijelu koji se tiče integracije Agende 2030 u strateške dokumente.

Program treninga trenera za primjenu uredbe o izradi sprovedbenih dokumenata u RS  se organizuje kao  dvodnevni trening  (2 x 5 sati, uključujući pauze) za dvije grupe učesnika (od 15-20 učesnika) i to:

  1. za prvu grupu: 14-15. decembra 2021. godine;
  2. za drugu grupe 16-17. decembra 2021. godine.

Trener je Marko Martić koji posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti strateškog i operativnog planiranja. Trening za prvu grupu će biti organizovan u Banja Luci u jednom od hotela koji će biti naknadno odabrani. Trening za drugu grupu će biti organizovan putem Zoom elektronske platforme (kako bi se pružila prilika učešća učesnicima koji nisu u mogućnosti prisustvovati treningu u Banja Luci zbog ograničenja usljed COVID-19 ili drugih razloga). Organizator zadržava pravo da, usljed popunjenosti mjesta u jednoj od trening grupa, učesnike preraspodjeli u drugu grupu. Takođe, zbog eventualnog većeg ili manjeg interesa za učešće na treningu organizator zadržava pravo promjene broja grupa, datuma održavanja ili oblika izvođenja treninga.

Tokom treninga učesnici će učestvovati u interaktivnim diskusijama i kratkim vježbama kao i ulaznom i izlaznom testu znanja. Za uspješno završen trening učesnici trebaju imati minimalno 80% tačnih odgovora na izlaznom testu.

Uspješno završen trening program će biti preduslov za prijavljivanje na javne oglase partnerskih institucija u RS za pružanje trenerskih usluga, te trenerskih i konsultantskih usluga, iz oblasti primjene uredbe o sprovedbenim dokumentima u RS, koje organizuje ILDP direktno ili u saradnji sa partnerskim institucijama u RS.

DOWNLOAD: Ovdje možete preuzeti prijavni obrazac za učešće u programu treninga trenera

Preduslovi za učešće u programu treninga trenera:

  1. Minimalno univerzitetski stepen obrazovanja u oblasti društvenih nauka, ekonomije, javne administracije ili drugoj relevantnoj oblasti za strateško planiranje i upravljanje razvojem;
  2. Minimalno 3 godine prethodnog iskustva: u razvoju kapaciteta i/ili pružanju tehničke podrške korisnicima iz javnog sektora u BiH u oblasti strateškog i operativnog planiranja i upravljanja razvojem i/ili direktnoj izradi trogodišnjih i godišnjih planova rada organa uprave u BiH u svojstvu člana tima za izradu operativnih planova rada kojima se implementiraju strateški dokumenti.

Način podnošenja prijave

Prijave za učešće u programu treninga trenera se podnose elektronskim putem e-maila aleksandar.ivanovic@undp.org, najkasnije do 08. decembra 2021. godine (srijeda), do 12:00 sati. Uz prijavu, uz popunjen prijavni obrazac dostavljaju se i dokazi o ispunjenim preduslovima za učešće u programu treninga trenera (kopija diploma o stečenom stepenu obrazovanja te kopije ugovora i/ili potvrde o potrebnom iskustvu). Za učešće u programu treninga trenera će biti pozvano maksimalno 40 učesnika koji najbolje ispunjavaju preduslove za učešće.

UNDP UNDP širom svijeta