Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) упућује позив тренерима и консултантима из Босне и Херцеговине (БИХ) за подношење пријаве за учешће у програму тренинга тренера из области израде стратешких докумената у Републици Српској (РС).

Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) је заједнички пројекат Владе Швајцарске и UNDP-a који има за циљ оснажити локални развој кроз увођење системског приступа стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању (евалуацији) реализације развојних планова, те хармонизацији система планирања на локалном нивоу са оним на вишим нивоима власти. У складу са пројектним циљевима, ILDP је, између осталог, у протеклом периоду подржао израду (приједлога) Закона о стратешком планирању и управљању развојем у РС и пратећих подзаконских аката. Уједно, ILDP је, у сарадњи са Одјељењем за стратешко планирање у Генералном Секретаријату Владе РС и Агенцијом за државну управу РС те Министарством управе и локалне самоуправе РС, подржао израду програма тренинга тренера са циљем оспособљавања нове генерације тренера и консултаната, који би, у складу са новитетима дефинисаним регулаторним и методолошким оквиром за израду стратешких докумената, пружали тренерске и консултантске услуге републичким органима управе те јединицама локалне самоуправе у Репубици Српској.

Програм тренинга тренера за израду стратешких докумената у РС се организује као дводневни тренинг (2 x 5 сати, укључујући паузе) за двије групе учесника (од 15-20 учесника) и то:

  • за прву групу: 06-07 јула 2021. године
  • за другу групе 08-09 јула 2021. године.

Тренер је Марко Мартић који посједује вишегодишње искуство у области стратешког планирања. Тренинг за прву групу ће бити организован у Бања Луци у једном од хотела који ће бити накнадно одабран. Тренинг за другу групу ће бити организован путем Zоом електронске платформе (како би се пружила прилика учешћа учесницима који нису у могућности присуствовати тренингу у Бања Луци због ограничења усљед COVID-19 или других разлога). Организатор задржава право да, усљед попуњености мјеста у једној од тренинг група, учеснике прерасподјели у другу групу. Такође, због евентуалног већег или мањег интереса за учешће на тренингу организатор задржава право промјене броја група, датума одржавања или облика извођења тренинга.

Током тренинга учесници ће учествовати у интерактивним дискусијама и кратким вјежбама као и улазном и излазном тесту знања. За успјешно завршен тренинг учесници требају имати минимално 80% тачних одговора на излазном тесту.

Успјешно завршен тренинг програм ће бити предуслов за пријављивање на јавне огласе АДУ РС и МУЛС РС за пружање тренерских услуга, те тренерских и консултантских услуга из области израде стратешких докумената у РС, које организује ILDP директно или у сарадњи са партнерским институцијама у РС.

Download: ОВДЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОГРАМУ ТРЕНИНГА ТРЕНЕРА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Предуслови за учешће у програму тренинга тренера:

  • Минимално универзитетски степен образовања у области друштвених наука, економије, јавне администрације или другој релевантној области за стратешко планирање и управљање развојем;
  • Минимално 3 године претходног искуства: у развоју капацитета и/или пружању техничке подршке корисницима из јавног сектора у БиХ у области стратешког планирања и управљања развојем и/или директној изради стратешких докумената органа управе у БиХ у својству члана развојног тима за израду стратешког документа.

Начин подношења пријаве

Пријаве за учешће у програму тренинга тренера се подносе електронским путем e-maila aleksandar.ivanovic@undp.org, најкасније до 30. јуна 2021. године (сриједа), до 12:00 сати. Уз пријаву, достављају се и докази о испуњеним предусловима за учешће у програму тренинга тренера (копија диплома о стеченом степену образовања те копије уговора и/или потврде о потребном искуству). За учешће у програму тренинга тренера ће бити позвано максимално 40 учесника који најбоље испуњавају предуслове за учешће.

UNDP UNDP širom svijeta