Plastični otpad predstavlja jednu od najvećih prijetnji za zdravlje ljudi i prirodu. Procjenjuje se da su domaćinstava, proizvodne/uslužne djelatnosti i javne komunalne usluge u BiH proizveli oko 150.000 tona plastičnog otpada tokom 2018. godine. Manje od 2% ovog otpada se reciklira dok 98% završi na kontrolisanim, nekontrolisanim i ilegalnim odlagalištima u BiH, jer sistem primarne i sekundarne selekcije ambalažnog otpada nije uspostavljen u većini općina/gradova, te nedostaju kapaciteti za reciklažu različitih ambalažnih materijala. Rješavanje problema plastičnog otpada podrazumijeva učešće vlada, javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i cijelog društva.

Direktiva (EU) o jednokratnoj plastici koja je stupila na snagu početkom jula zahtijeva od država članica EU usvajanje niza mjera za smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu i zagađenja okoliša, proširenje sheme odgovornosti proizvođača, zabranjuje upotrebu određenih proizvoda na teritoriji EU, te omogućava uspostavljanje cirkularnog ekonomskog modela u EU do 2030. godine kako bi sva plastika u opticaju bila reciklabilna ili pogodna za ponovno korištenje. Između ostalog, Direktiva uvodi obavezu odvojenog prikupljanja radi recikliranja čak 90% boca za napitke do 3 litra do 2029. godine, dok su važeći ciljevi za iskorištavanje i reciklažu ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini između 16 i 20%. 

Da bi se razumjele implikacije Direktive o jednokratnoj plastici po privredu i okoliš Bosne i Hercegovine, UNDP je u okviru svojih napora da potakne anticipatornu analitiku i promjene politika u Bosni i Hercegovini prema savremenim, održivim ekonomskim modelima proveo istraživanje i izradio Izvještaj o transponiranju Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu i njenom uticaju na ekonomiju u Bosni i Hercegovini.

„Ovaj izvještaj je od izuzetnog značaja pošto vlastima i privredi u BiH pruža uvid u informacije, prakse i trendove koji su od ključne važnosti za planiranje i preduzimanje aktivnosti za smanjenje i upravljanje plastičnim otpadom. Vjerujemo da će preporuke izvještaja biti od koristi donosiocima odluka za ubrzano približavanje bosanskohercegovačkih regulativa i politika prema zakonodavstvu Evropske unije. Ukoliko ne dođe do pravovremene reakcije u smislu ograničavanja stavljanja na bh. tržište proizvoda od jednokratne plastike, postoji opasnost da će problem ambalažnog otpada i njegove sveprisutnosti u okolini postati još izraženiji jer će na domaćem tržištu prostor naći proizvodi koji su zabranjeni ili ograničeno dostupni u Evropskoj uniji“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Izvještaj koji je dostupan na linku https://bit.ly/TranspDirPlastic_BiH_UNDP između ostalog predstavlja konkretne primjere spremnosti domaćih kompanija za primjenu Direktive, pregled trenutnog stanja transponiranja Direktive, regulatorni okvir, kao i napredak u borbi protiv jednokratne plastike u nekima od zemalja članica Unije, regiona, i Bosni i Hercegovini.

UNDP u BiH će nastaviti usmjeravati napore na promovisanje savremenih praksi upravljanja otpadom, dobrih primjera iz bosanskohercegovačkih zajednica i privatnog sektora, te načina na koje stanovništvo i preduzeća mogu uticati na manju potrošnju jednokratne plastike.

Icon of SDG 03 Icon of SDG 06 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 13 Icon of SDG 14 Icon of SDG 15

UNDP UNDP širom svijeta