Projekat DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara.

Projekat DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta. Pored aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje i jačanje kapaciteta relevantnih aktera u ubrzanju transformacije ka digitalnoj ekonomiji, projekat će također pružiti i finansijsku podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja. 

Javni poziv ima za cilj odabrati 10 pravnih subjekata (institucija, organizacija, preduzeća) za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih  centara. Podnosioci prijave mogu biti privredne komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženjima koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Odabrani podnosioci prijava će u okviru Projekta biti usmjereni ka unapređenju svojih poslovnih modela, ponude ili usluge za digitalizaciju poslovanja preduzeća u tradicionalnim privrednim sektorima. Imati će priliku učestvovati u sveobuhvatnom programu obuke u trajanju od nekoliko sedmica (periodična obuka prilagođena najboljim praksama online izvođenja). U fokusu obuke je osnaživanje kapaciteta i vještina polaznika za pružanje konsultantskih usluga u digitalnoj transformaciji preduzeća te unapređenje poslovnog/ servisnog modela samih polaznika. Teme će, između ostalog, obuhvatiti upoznavanje sa konceptom digitalnih inovacijskih centara, upravljanje inovacijama, upravljanje digitalnom transformacijom kroz različite poslovne funkcije, facilitaciju obuka itd. Obuka će biti tematski prilagođena potrebama učesnika sa dinamičnim i interaktivnim pristupom učenju. Učesnici će tokom programa također dobiti mentorsku podršku za razvoj servisnih linija u oblasti pružanja konsultantskih za digitalizaciju poslovanja, finansijskog i inovacijskog menadžmenta. Po uspješnom okončanju obuke, najbolji polaznici će dobiti priliku za dodatni razvoj kapaciteta i razvoj usluga, te praktični rad sa mikro, malim i srednjim preduzećima čime će pilotirati aktivnosti digitalnog inovacijskog centra. 

Specijalističku i prilagođenu obuku će ispred UNDP-a implementirati stručni tim Ernst & Young, jedan od globalnih savjetodavnih lidera iz oblasti jačanja digitalne ekonomije i digitalizacije preduzeća u regiji i različitim zemljama širom svijeta. 

Više informacija možete naći ovdje:

Tekst javnog poziva 

Prijavni obrazac

 

Info sesija za pitanja povodom ovog javnog poziva će biti organizovana 23. aprila (petak) 2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Učešće u info sesiji je potrebno potvrditi putem e-maila: digitaleconomy@ba.ey.com, nakon čega ćete primiti informaciju kako pristupiti istoj. 

 

Zainteresovani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uslove učešća (koji su navedeni u tekstu javnog poziva) svoj interes za učešće u projektu treba da iskažu:

  • Ispunjavanjem online formulara,  

  • dostavljanjem relevantne dokumentacije, shodno registraciji pravnog subjekta, uključujući: rješenje o registraciji, statut, finansijski izvještaji za posljednje dvije godine (ukoliko pravni subjekt priprema iste), CV osoba koje ispred pravnog subjekta učestvuju u pružanju usluga u domenu digitalizacije.

Prijavom na ovaj javni poziv podnosioci prijave iskazuju spremnost i raspoloživost za učešće u ovom programu u periodu od: 1. juna – 15. jula 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa smjernicama ovog javnog poziva, je 30. april (petak) 2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum završetka ispunjavanja online formulara. Prijave podnesene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.  

 

UNDP UNDP širom svijeta