Finalna rang lista javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za u okviru druge faze projekta Via Dinarica: Podrška integraciji / uključivanju domaćih, tradicionalnih proizvoda (prehrambeni proizvodi, rukotvorine i suveniri) u turističku ponudu duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

Projekat Via Dinarica je 26.7.2021. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za podršku integraciji / uključivanju domaćih, tradicionalnih proizvoda (prehrambeni proizvodi, rukotvorine i suveniri) u turističku ponudu duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini i to unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave (JLS): Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Sokolac, Stolac i Tomislavgrad, koji se odnosio na sljedeće prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Jačanje procesa proizvodnje i prerade proizvoda u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Sokolac, Stolac i Tomislavgrad.

Prioritetna oblast 2: Jačanje prodajnih mjesta u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Prijedor.

Po zatvaranju javnog poziva 13.8.2021. godine, zaprimljeno je ukupno 15 projektnih prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko ocjenjivanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja zaprimljenih prijava i verifikacijskih posjeta na terenu, sačinjene su finalne rang liste prijava odabranih za finansiranje. Finalne rang liste su navedene u sljedećim tabelama:

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 1: Jačanje procesa proizvodnje i prerade proizvoda u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Sokolac, Stolac i Tomislavgrad.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Udruženje pčelara opštine Gacko

Gacko

Podrška pčelarstvu u funkciji poboljšanja ponude domaćih proizvoda na Bijeloj stazi Via Dinarice

2.

Obrt „Diluntum“, Vlado Terkeš

Stolac

Opremanje i unapređenje radionice za proizvodnju suvenira Diluntum

3.

Obrt „ Bordado“

Jablanica

Jablanica- Vez(a) tradicije, turizma i ekologije

4.

Zanatska radnja “Pčelarski centar Batinić”

Sokolac

Modernizacija i razvoj proizvodne linije u Pčelarskom centru Batinić

5.

Firma „Mushroom” d.o.o

Sokolac

Unapređenje otkupa, prerade i prodaje šumskih gljiva

Rezervna rang lista za Prioritetnu oblast 1: Obzirom da su ukupna raspoloživa finansijska sredstva u okviru ovog javnog poziva dovoljna za podršku po dva projektna prijedloga u svakoj partnerskoj jedinici lokalne samouprave (JLS), u slučaju da jedan od prvorangiranih projektnih prijedloga s finalne rang liste za Prioritetnu oblast 1 tijekom implementacije projekta iz bilo kojeg razloga prekrši uslove suradnje, sljedeći projekt s najviše bodova u toj JLS se preporučuje za sufinansiranje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Domaća radinost „Vuković“       

Prijedor

Nabavka opreme za poboljšanje proizvodnje

2.

Firma „Most M“ d.o.o  

Jablanica

Spoj prirode i tradicije do savršenog okusa

3.

Firma „Bilje i ljekobilje” d.o.o  

 

Sokolac

Razvoj proizvoda kroz nabavku receptura za izradu prirodne kozmetike

4.

Pavlovic Vesna, Suvenirnica „Enigma”            

Sokolac

Unapređenje suvenirske proizvodnje

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 2: Jačanje prodajnih mjesta u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Prijedor.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Javna ustanova Nacionalni park Kozara

Prijedor

„Unapređenje prodajnog mjesta u NP Kozara“

Ukupno 6 projektnih prijedloga (navedeni u tabelama iznad) prešlo je bodovni prag i pozitivno ocijenjeno tijekom verifikacijskih posjeta, koje su članovi Komisije za ocjenjivanje predložili za dodjelu bespovratnih sredstava. Također, ukupno 4 projektna prijedloga nalaze se na rezervnoj listi za sufinansiranje.  

Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva putem e-mail adrese navedene u prijavi.

UNDP želi zahvaliti svim podnositeljima prijava na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom pripremanja projektnih prijedloga.

Icon of SDG 08

UNDP UNDP širom svijeta