Projekat Via Dinarica je 8.9.2020. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini i to unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave (JLS): Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i Trebinje, koji se odnosio na sljedeće prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i Trebinje.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i Trebinje.

Po zatvaranju javnog poziva 7.10.2020. godine, zaprimljeno je ukupno 63 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko ocjenjivanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja zaprimljenih prijava i verifikacijskih posjeta na terenu, sačinjene su finalne rang liste prijava odabranih za finansiranje u okviru druge faze projekta Via Dinarica. Finalne rang liste su navedene u sljedećim tabelama:

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i Trebinje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Gostionica „Mali raj“

Mrkonjić Grad

„Planinarska kuća za odmor Ćiro – Mlinište“

2.

Miroslav Kisin, porodično gazdinstvo

Trebinje

„Proširenje smještajnih kapaciteta nabavkom i montažom 5 bungalova u Gazdinstvu Kisin“

3.

Udruga za razvoj turizma, zaštitu okoliša i očuvanje kulturno-povijesnih spomenika „Neveš“

Stolac

„Unapređenje smještajnog kapaciteta stambenog objekta za potrebe turista u ruralnom kraju Boljuni, Stolac“

Finalna rang lista za Prioritetnu oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i Trebinje.

Br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv JLS

Naziv projekta

1.

Seosko domaćinstvo „Čardaklije“

Bosanski Petrovac

„Unapređenje turističke usluge seoskog domaćinstva „Čardaklije““

2.

U.R. „Villa Neretva“

Konjic

„Nabavka opreme za novu turističku ponudu/uslugu „Biciklistička avantura stazama Via Dinarice“

3.

U.R. „Lukomir“

Konjic

„Upoznajmo Lukomir na biciklima“

4.

Majs d.o.o. PJ Stari most Travel

Mostar

„Biciklom kroz planinu, čuvaj zdravlje i okolinu“

5.

Alpinističko – sportsko penjački klub „Neretva“

Mostar

„Canyon Climbing Connections – 3C“

6.

S.O.R „Narcis“

Posušje

„Valorizacija aromatičnih i endemičnih kultura u agroturizmu“

7.

Klub ekstremnih sportova „Albatros Prijedor“

Prijedor

„Dobrobiti planine Kozare – priroda i zimski sportovi“

8.

JP Vjetrenica d.o.o.

Ravno

„Podzemna avanturistička tura / Veliko jezero“

9.

Centar za održivi razvoj i ekologiju „CORIE“

Trebinje

„Rekreativno zabavni park na izletištu Ubla“

Raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv bila su dovoljna za sufinansiranje najmanje 22 projektna prijedloga iz obje prioritetne oblasti, tačnije po dva (2) u sljedećim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS): Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Rudo, Sokolac i Trebinje te po jedan (1) u Prijedoru, Prozor – Rami, Ravnom i Stocu. Ukupno 12 projektnih prijedloga (navedenih u tabelama iznad) prešlo je bodovni prag i pozitivno ocijenjeno tijekom verifikacijskih posjeta, koje su članovi Komisije za ocjenjivanje predložili za dodjelu bespovratnih sredstava.

U partnerskim JLS u kojima nisu potrošena raspoloživa sredstva, UNDP će, uz prethodno odobrenje donatora, i u dogovoru s njima, ponoviti Javni poziv za sufinansiranje projekata u okviru tih JLS.

Uspješni podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva putem e-mail adrese navedene u prijavi.

UNDP želi zahvaliti svim podnositeljima prijava na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom pripremanja projektnih prijedloga.

Icon of SDG 08

UNDP UNDP širom svijeta