Danas je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske, uručila opremu za tretman otpada nastalog tokom pandemije COVID-19 prof. dr sc. med Vladi Đajiću, direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Nabavku vertikalnog sterilizatora, specijaliziranog vozila za prevoz otpada i zaštitne opreme za radnike u vrijednosti od 101.677 KM finansirala je Švedska, a nabavku realizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH kako bi se pružila podrška domaćim vlastima da na adekvatan način upravljaju otpadom nastalim tokom pandemije COVID-19.

Pored opreme za UKC RS, Švedska je putem UNDP projekta osigurala sterilizatore za  kliničke centre u Mostaru, Bijeljini, Tuzli i Brčkom, specijalizirana vozila za prevoz otpada za Bijeljinu i Sarajevo, zaštitnu opremu za medicinske radnike u 24 ustanove, te specijalizirane obuke za 286 medicinskih radnika. Ukupna vrijednost opreme je preko 600,000 KM.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH, ovom prilikom je istakla “Ukoliko infektivni otpad nastao usljed pandemije u medicinskim institucijama i domaćinstvima nije prikupljen i odložen na odgovarajući način, može se povećati širenje COVID-19. On predstavlja značajan rizik za medicinsko osoblje, pacijente, uposlenike komunalnih preduzeća kao i za ostalo društvo.  Švedska podržava domaće vlasti da sigurno upravljaju medicinskim otpadom putem ove donacije medicinske opreme Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Tuzli i Brčko Distriktu koja uključuje tri specijalna vozila za prevoz otpada i zaštitne opreme“

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica, UNDP u BiH naglasila je “Pored zdravstvene i ekonomske krize, COVID-19 pandemija uzokuje posljedice i na životnu sredinu. U okviru UNDP projekta koji finansira Švedska, provedena je brza procjena upravljanja infektivnim otpadom u 6 bolnica i 20 domova zdravlja u BiH koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19.  Nabavkom ove opreme povećana je sigurnost radnika koji su na bilo koji način u dodiru sa nastalim otpadom, te osigurana bolja kontrola infekcije unutar institucije”

Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje otpadom, naročito u oblasti prikupljanja, tretiranja i obrade COVID-19 otpada iz medicinskih ustanova i domaćinstava sa registrovanim slučajevima, predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Efektivno upravljanje otpadom je od suštinske važnosti kako bi se minimizirao potencijalni sekundarni uticaj COVID-19 na zdravlje i životnu sredinu.

Prof. dr sc. med Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ovom prilikom zahvalio se na izuzetno vrijednoj donaciji koja će doprinijeti unapređenju adekvatnog zbrinjavanja infektivnog otpada čije su količne višestruko uvećane u doba COVID-19 pandemije. Naglasio je da je pored praktičnog značaja same donacije za medicnske radnike ove ustanove, izuzetno je važna i podrška u ovim izazovnim vremenima kada je osoblje danonoćno izloženo naporima pri zbrinjavanju pacijenata.

Nabavkom opreme povećana je sigurnost radnika koji su na bilo koji način u dodiru sa nastalim otpadom, te osigurana bolja kontrola infekcije unutar institucije. Aktivnosti se provedene u okviru projekta UNDP-a "Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom", koji finansira Švedska. 

UNDP UNDP širom svijeta