Fotografija: UNDP S. Omerbašić

Bosna i Hercegovina je dostavila Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) ažurirane Utvrđene doprinose (NDC) potvrđujući svoju opredjeljenost ispunjavanju Pariškog klimatskog sporazuma iz 2015. godine, kada su se svjetski lideri zajednički usaglasili da unaprijede klimatske akcije kako bi ograničili porast temperature na 1,5 stepeni celzijusa. Dostavljanjem ovog dokumenta, Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja Zapadnog Balkana koja je usvojila ažurirani NDC sa planom smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 33,2 posto do 2030. i skoro 66 posto do 2050. u odnosu na 1990. godinu. Sa porastom ponora gasova sa efektom staklene bašte u sektoru šumarstva, predviđene emisije do 2050. godine će biti oko 80 posto manje u odnosu na neto emisije iz 1990. godine.

Prema Pariškom sporazumu, zemlje su se složile da će definisati klimatska obećanja - poznata i pod nazivom „Utvrđeni doprinosi“ ili „NDC“ - koji će pomoći u rješavanju problema globalnog zagrijavanja. Sporazum također poziva države da revidiraju i povećaju svoje Utvrđene doprinose svakih pet godina. Međutim, sve je očiglednije da se moraju preduzeti hitni koraci kako bi došlo do preokreta trenutno neodrživih trendova, što ide u pravcu velikih očekivanja od vlada, bez izuzetaka, da se obavežu na ambiciozne klimatske ciljeve. Danas 22. aprila se  obilježava i Dan planete Zemlje, a fokus je na temi Obnovimo našu Zemlju (eng. Restore Our Earth“) kako bi se ukazalo na važnost očuvanja ekosistema koji su ključni za radna mjesta, prihode, zdravlje.

Ključne komponente klimatskog obećanja Bosne i Hercegovine uključuju:

  • U poređenju sa namjeravanim Inicijalnim utvrđenim doprinosima koji su podneseni 2015. godine, revidirani  povećavaju ciljeve smanjenja emisija za 50 posto do 2030. godine, sa naglaskom na ključne sektore: energetika, daljinsko grijanje, zgradarstvo, industrija, transport, šumarstvo, poljoprivreda, otpad.
  • Segment prilagođavanja klimatskim promjenama, sa intervencijama u klimatski osjetljivim sektorima poput poljoprivrede, vodnih resursa, šumarstva, energetike, turizma, biološke raznovrsnosti i zdravlja.
  • Značajnu dekarbonizaciju privrede, posebno sektora električne energije, sa ulaganjima od približno 17 milijardi KM do 2030. godine, što je više od 5 posto BDP-a.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je naglasio „S obzirom na postojeću strukturu privrede, Utvrđeni doprinosi će pomoći da se obnovi i osigura postepeni prelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije kako bismo mogli graditi otpornije zajednice zasnovane na zelenom razvoju, kreirati radna mjesta i smanjiti klimatske rizike“.

Bosna i Hercegovina ima relativno niske emisije gasova sa efektom staklene bašte. Međutim, ukoliko se to uporedi u odnosu na BDP, emisije su skoro pet puta veće nego u Evropskoj uniji, što ukazuje na neracionalno korištenje resursa za ekonomiju i društvo u cijelini. Ključni izazov u daljnjem napretku zemlje je prelazak na niskoemisionu privredu.

Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koja je i kontakt osoba UNFCCC-a za BiH, je navela „U cilju ispunjenja klimatskih ciljeva radićemo na omogućavanju tranzicije ka održivosti i stvaranju povoljnog okruženja za privlačenje investicija privatnog sektora u čistu, pristupačnu energiju. Biće nam potrebna značajna međunarodna pomoć kada je riječ o transferu tehnologije, uspostavljanju finansijskih mehanizama za podsticanje dekarbonizacije, kao i finansijska podrška za projekte koje se odnose na klimatska pitanja“.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a je istaknula „NDC može biti sastavni dio zelenog oporavaka od krize koju je izazvala COVID-19 pandemija, jer nudi osnovu za modernizaciju ekonomije. Podržali smo institucije u pripremi ambicioznih klimatskih planova i nastavićemo pružati podršku kako bismo podržali BiH da iskoristi prednosti ulaganja u zelena radna mjesta i zelenu budućnost, dok istovremeno bude prenosila Utvrđene doprinose i planove prilagođavanja na klimatske promjene u urbano planiranje, poljoprivredu i klimatska rješenja u pitanja korištenja zemljišta“.

UNDP je pružio podršku pri pripremi NDC-a u okviru ''Climate Promise'' (Klimatsko obećanje) kako bi se osigurala  kvaliteta i razvoj Strategije finansiranja klimatskih pitanja NDC-a. ''Klimatsko obećanje'' nastoji podržati globalne, transformativnu klimatsku akciju kroz podršku zemljama da povećaju svoje NDC ciljeve u 2021. i narednim godinama. Inicijativa obuhvata podršku preko 118 zemalja -  što je najveća ponuđena podrška ove vrste u svijetu. UNDP „Klimatsko obećanje“ je podržano od Njemačke, Švedske, EU, Italija, Španije i drugi ključnih partnera.

Utvrđeni doprinosi Bosne i Hercegovine su dostupni na linku

Za više informacija o „Klimatskom obećanju“ posjetite link

Icon of SDG 13

UNDP UNDP širom svijeta