Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 500.000 EUR, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

Rezultati evaluacije prijedloga projekata organizacija civilnog društva (OCD) u sklopu Javnog poziva u okviru EMBRACE projekta

EMBRACE projekat će podržati 23 OCD iz čitave Bosne i Hercegovine koji će realizovati projekte u 12 lokalnih zajednica. Javni poziv je bio otvoren u periodu od 13. januara do 7. februara 2020. Podržani projekti su u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

·        mladi, omladinski aktivizam i volonterizam,

·        socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije,

·        građansko učešće i volonterizam u zajednici,

·        ravnopravnost spolova,

·        zaštita okoline,

·        ljudska prava.

Ovim pozivom je predviđena dodjela sredstava u dva LOT-a:

§  LOT 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM

§  LOT 2 - od 20.000,00 do 60.000,00 BAM

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti će biti realizovani u periodu mart - septembar 2020. godine.

UNDP UNDP širom svijeta