U vrijeme kad je cijeli svijet pogođen pandemijom COVID-19, kupovina medicinskih potrepština postala je veoma težak i spor proces. Kako bi se ispunile rastuće i neposredne potrebe zdravstvenog sistema, domaće kompanije su priskočile u pomoć u Bosni i Hercegovini.

Zaštitni viziri za lice, maske i rukavice najpotrebniji su artikli u zemljama koje se susreću sa COVID-19 pandemijom. Zdravstvenim radnicima i ostalom osoblju koje je na prvim linijama fronta u borbi protiv pandemije potrebna je ova oprema kao osnovna zaštita od COVID-19 kako bi se smanjio rizik prilikom rada sa oboljelim i onima najranjivijim.  

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade kako bi podržali domaće institucije u izgradnji njihovih kapaciteta za borbu protiv pandemije. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je angažovan kako bi podržao Svjetsku zdravstvenu organizacija (WHO), vodeću agenciju u oblasti javnog zdravlja u krizama, kroz nabavku medicinskih zaliha i opreme. Uz istraživanje međunarodnih tržišta, UNDP je kontaktirao lokalne kompanije kako bi pronašao one koje su u mogućnosti da proizvedu najpotrebniju medicinsku robu.

Nekoliko dana nakon UNDP-ovog javnog poziva, uspostavljena je saradnja sa malim biznisom koji proizvodi vizire za lice. Prema riječima vlasnika kompanije “Jusri”, pokretanje proizvodnje zaštitnih vizira za lice bilo je moguće uz doprinos još tri lokalne kompanije koje su obezbjedile 3D modele, elemente i alate potrebne za proizvodnju. Koristeći tehnologiju brizganja plastike, kompanija je veoma brzo dostigla dnevni kapacitet od skoro 3.000 vizira.

„Znanja imamo, mašinski park nam je u funkciji, a imamo i sjajnu ekipu, što je najvažnije“ govori Nihad Ćulov, vlasnik ove kompanije koja je nedavno napunila godinu dana i koja zapošljava šest radnika.

„Prvobitni cilj nam je bio da osiguramo opremu za Bosansko-podrinjski kanton, uključujući bolnicu u Goraždu, domove zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači, te policijske stanice. Prvih 3.000 vizira smo donirali mi, nakon čega je došlo i do saradnje sa UNDP-om. Cijena jedne vizir maske je manja od cijene obične platnene maske u pojedinim apotekama. Formirali smo troškovnu cijenu uz neku minimalnu zaradu kako bi sačuvali stabilnost naše firme. UNDP nam je tu pomogao oko distribucije širom zemlje, jer sami ne bismo mogli“, kaže  Ćulov.

Finansirani od strane Evropske unije i nabavljeni i distribuisani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) kao dio odgovora na COVID-19, 15.000 vizira za lice koji su proizvedeni lokalno već je podijeljeno osoblju koje se bori protiv pandemije u svim kantonima, entitetima i Brčko distriktu kako bi se njihov dnevni rad učinio sigurnijim.

I ostale kompanije i organizacije uključile su se u davanje podrške zajednicama, preusmjeravajući svoju proizvodnju ka opremi za ličnu zaštitu, uključujući i ne ograničavajući se na štampu 3D dijelova, tekućina za dezinfekciju i ostale opreme. UNDP je identifikovao mnoge od tih kompanija i nastavlja da poziva i ostale poduzetnike da se jave radi uspostavljanja partnerstava. Aktivno učešće domaćeg privatnog sektora ne samo da će doprinijeti odgovoru na COVID-19 nego će i sačuvati radna mjesta i kompanije u vrijeme kada i najjače svjetske ekonomije osjećaju posljedice pandemije.  

Svako radno mjesto koje bude sačuvano tokom pandemije će ubrzati oporavak ekonomije nakon što se završi ova zdravstvena kriza. COVID-19 pandemija nije samo ogromna zdravstvena kriza, ona je i humanitarna i razvojna kriza koja prijeti da će ostaviti duboke društvene, ekonomske i političke ožiljke u godinama koje dolaze, pogotovo u najsiromašnijim i najranjivijim zemljama.

Icon of SDG 03

UNDP UNDP širom svijeta