Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga. 

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60,000 do 300,000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinansiranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2020. godine do 17.00. sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovo je prvi u nizu javnih poziva u sklopu EU4Agri projekta. Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4Agri možete preuzeti ovdje.

 

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava

Preuzmite dokumentaciju:

1.  Prijavni obrazac

2.  Obrazac jednostavnog poslovnog plana - opisni dio

     Obrazac složenog poslovnog plana - opisni dio

2a. Obrazac jednostavnog poslovnog plana - tabela

       Obrazac složenog poslovnog plana - tabela

3.    Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

4.    Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

 

 

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI JAVNOG POZIVA:

Odgovori na pitanja pristigla do 6. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 14. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 21. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla od 22. do 28. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 08. septembra 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 21. septembra 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 23. septembra 2020. godine

DRUGA ONLINE INFO SESIJA ODRŽANA JE 09. 09. 2020. GODINE U 11.00 PREKO FACEBOOK STRANICE PROJEKTA EU4AGRI.

 

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

UNDP UNDP širom svijeta