Illustration by Vanja Lazić

Nakon evaluacije gotovo pedeset prijava pristiglih kroz Poziv za iskazivanje interesa za učešće u pilot programu koji ima za cilj podržati privatni sektor da iskoristi krizu kao poslovnu priliku, pet kompanija je odabrano za pilot program transformacije linearnih poslovnih praksi prema održivijim i zelenijim poslovnim modelima.

Naši pioniri cirkularne ekonomije su sljedeće firme:

  1. Biona&Beyond d.o.o. iz Sarajeva sa svojim prijedlogom “Zero waste proizvodnja hrane”,
  2. Milinković d.o.o. iz Banjaluke sa svojim prijedlogom “Razvoj kapaciteta za sekundarnu preradu proizvodnog otpada u preduzeću Drvna galantrerija Milinković d.o.o“,
  3. Šumska tajna d.o.o. iz Ribnika sa svojim prijedlogom “Uspostava kombinovanog sistema za upravljanje otpadom (preciscavanje otpadnih voda i kompostiranje bio mase)”,
  4. Empress d.o.o. iz Zenice sa svojim prijedlogom “Cirkularnim rješenjima do zelenijih poslovnih modela”, i
  5. Energo Max Oil d.o.o. iz Gradačca sa svojim prijedlogom “DOG (Društveno odgovorni građani i građanke)”.

Sve odabrane kompanije dolaze iz sektora pogođenih ekonomskim padom izazvanim pandemijom virusa korona u Bosni i Hercegovini. Učešće u ovoj intervenciji UNDP-a pomoći će im da se oporave pametnije i bolje kroz:

  • Izradu dugoročne mape puta ka cirkularnim i zelenim pristupima za njihovo poslovanje, i
  • Konkretne i brze pilot-intervencije usmjerene ka cirkularnosti poslovanja, kako bi se podržala održivost napora za oporavak ekonomije.

Ovu intervenciju je podržao UNDP-ov Rapid Response Facility (Mehanizam za brzo reagiranje), koji je dio UNDP-ovog Okvira za odgovor i oporavak od COVID-19, i koji se fokusira na inovativne pristupe za podršku ekonomiji i zadržavanje radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Uvođenje cirkularnih i regenerativnih poslovnih modela podrazumijeva da se minimizira ne samo utjecaj na okoliš, već i da su ekonomski i socijalni utjecaj pozitivni, što vodi ka održivom rastu i proširenim poslovnim mogućnostima, čak i u vrijeme krize.  

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12

UNDP UNDP širom svijeta