Danas su se poznate ličnosti i mladi aktivisti sastali sa zvaničnicima UN-a, predstavnicima vlada i civilnog društva kako bi pokrenuli Misiju 1.5, kampanju koja ima za cilj da premosti jaz između građana i vlada vezano za ambiciozne klimatske akcije.

Misija 1.5 ima za cilj da pruži priliku 20 miliona ljudi širom svijeta da kažu svoje mišljenje o načinima ograničavanja klimatskih promjena koje žele da njihove vlade usvoje.  Kampanja, koju predvodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), nastoji doprinijeti rješavanju premošćavanja jaza između građana i vlada što je vidljivo iz mišljenja građana širom svijeta izraženog kroz školske štrajkove i masovne proteste.

Kampanja će se realizovati putem video igre dostupne na internetu i mobilnim uređajima. UNDP je razvio video igru zajedno sa stručnjacima iz oblasti programiranja, klimatskih nauka i istraživanja javnog mnijenja. Korisnici  preuzimaju ulogu kreatora klimatskih politika i donose odluke kako bi pokušali zadržati globalno zagrijavanje ispod 1,5 stepeni Celzijusa.

Po završetku igre, korisnici će moći glasati o ključnim klimatskim akcijama koje oni žele da budu usvojene. Prikupljeni podaci će biti analizirani i dostavljeni vladama koje često nemaju pristup pouzdanim informacijama o javnom mišljenju o klimatskim akcijama.

Prethodno najveće međunarodno istraživanje javnog mnijenja o klimatskim promjenama obuhvatilo je 10.000 osoba iz 76 zemalja i sprovedeno je uoči pregovora o klimatskim promjenama 2015. godine u Parizu.

Igra Mission 1.5 dostupna je na  https://mission1point5.org/ i mogu joj pristupiti svi ljudi širom svijeta.

Bosna i Hercegovina je izložena značajnim prijetnjama uzrokovanim klimatskih promjena. Istovremeno, kapaciteti za rješavanje ovog pitanja i prilagođavanje negativnim uticajima klimatskih promjena su veoma ograničeni, a posebno kada je u pitanju  učestalost i obim plavljenja velikih vodotoka u BiH, čija se frekvencija u zadnjoj deceniji utrostručila.  UNDP u Bosni i Hercegovini u saradnji sa svim nivoima vlasti i uz podršku donatora, realizuje niz inicijativa koje treba da doprinesu prilagođavanju i ublažavanju efekata klimatskih promjena. UNDP intervencije obuhvataju izgradnju integrisanog pristupa smanjenju rizika od poplava, uspostavu sistema energetskog menadžmenta, realizaciju mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, bolju iskorištenost obnovljivih izvora energije, razvoj  planova prilagođavanja na klimatske promjene i druge aktivnosti.

Achim Steiner, UNDP administrator, navodi: "Zajedno s partnerima iz privatnog i javnog sektora, imamo mogućnost da ovom kampanjom povežemo milione ljudi sa njihovim vladama u inovativnoj dvosmjernoj diskusiji o rješenjima klimatske krize i povećanju ambicije uoči pregovora o klimi COP26 u Glasgovu koji će se održati krajem ove godine.”

“Nadam se da će stanovnici Bosne i Hercegovine iskoristiti priliku i izraziti svoja stajališta kroz interaktivnu video igru. Također ovo je odlična prilika za vlade na svim nivoima vlasti u BiH da na osnovu istraživanja javnog mnijenja poduzmu akcije u smislu ublažavanja i prilagođavanja zemlje klimatskim promjenama.” ističe Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u BiH.

O Misiji 1.5 

Misiju 1.5 razvio je UNDP i partneri kao internet platformu koja građane educira o klimatskim akcijama i povezuje ih sa njihovim vladama i kreatorima politika. Kampanja se zove Misija 1.5 s obzirom da moramo djelovati odmah kako bismo ograničili porast globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa.

Za više informacija: 

O UNDP-u: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sarađuje sa građanima na svim društvenim nivoima pomažući izgraditi zajednice koje se mogu nositi sa krizama te pokretati i održavati rast koji poboljšava kvalitet života za sve. Na terenu u više od 170 zemalja i teritorija nudi globalnu perspektivu i lokalni uvid da pomogne osnaživanju života i izgradnji otpornih nacija.

Kontakt za medije:

Za više informacija ili za dogovor intervjua, molimo kontaktirajte: Ajla Mostarac, odnosi sa javnošću, UNDP Sektor energija i okoliš,  ajla.mostarac@undp.org, (+387) 33 293 495

UNDP UNDP širom svijeta