Bez drveća ne bi bilo kiše, naše tlo bi bilo nezaštićeno, a zrak bi bio nepodnošljiv.

Gradovi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa zagađenjem vazduha, tla i vode. Vlade i stanovnici često nisu svjesni da na jednostavan način mogu doprinijeti rješenju. Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se poduzimaju redovno i većem obimu. Drveće spriječava klizišta i eroziju tla, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh.

U periodu između 1990. i 2010. godine, Bosna i Hercegovina je izgubila 1,1% šumskog pokrova ili oko 25,000 ha. Kada je riječ o poplavama, krčenje šuma može višestruko povećati štetu i jačinu, jer što brže voda teče iz sliva u rijeku, to će poplava biti veća. 

U august 2020. godine, UNDP je pokrenuo Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost i pozvao jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da se obavežu na sadnju drveća svake godine. Ove godine cilj je da se zasadi 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka, industrijskim zonama i drugim lokacijama. Jedinice lokalne samouprave doprinose sa 7.375 sadnica, UNDP sa preostalim iznosom.

Podrška UNDP-a vlastima u Bosni i Hercegovini u oblasti klimatskih promjena i otpornosti na katastrofe je u skladu sa tri važna globalna sporazuma: Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa i Programom održivog razvoja do 2030. godine. Drveće nam može pomoći u prilagođavanju na klimatske promjene.

Partneri:

 

 

Pregled do sada odabranih lokacija i sadnica je dostupan na ovom linku.

Napomena: Ovaj dokument će biti ažuriran u narednim danima.

Ključne činjenice:

Početak 12. 10.

15 jedinica lokalne samouprave

10.000 sadnica

125 lokacija

26 vrsta

#ClimatePromise

#GoGreen

#ZasadiDrvo

Icon of SDG 11 Icon of SDG 13 Icon of SDG 17

UNDP UNDP širom svijeta