Regionalni projekat o ratnim zločinima (RWC) objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije koje su predale prijedloge projekata na javni poziv.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima poziva.

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu RWC projekta se nalazi na kraju ovog teskta, kao i na web stranicama UNDP kancelarija u Crnoj Gori i Srbiji.

Regionalni projekat o ratnim zločinima ima za cilj jačanje vladavine prava kako bi se uspostavili efektivni mehanizmi za borbu protiv nekažnjivosti za ratne zličine kroz podršku regionalnoj saradnji u procesuiranju tih zločina. U konačnici, ovim projektom se daje doprinos maksimiziranju društvenog uticaja krivičnih postupaka i drugih procesa tranzicijske pravde i kreiranju povoljnog okruženja za pomirenje i održivi mir u regionu.  Ovi ciljevi će se postići kroz aktivnosti kao što su poboljšavanje prekogranične podrške žrtvama i svjedocima, podržavanje regionalnog dijaloga između nadležnih tužilaštava kao i drugih nadležnih institucija uključujući udruženja žrtava te promociju transparentne komunikacije sa javnošću zasnovane na činjenicama i odgovarajućeg izvještavanja javnosti o procesuiranju predmeta ratnih zločina.   

Regionalni projekat o ratnim zločinima (RWC) – finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Preuzmite rang listu na engleskom jeziku (PDF)

Preuzmite rang listu na jezicima naroda BiH (PDF)

Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

UNDP UNDP širom svijeta