ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

Opština Brod i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Brod koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja opštine Brod za period 2016.-2020., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. SOCIJALNA INKLUZIJA

  1. Poboljšanje položaja i osnaživanje marginalizovanih grupa

  2. Socijalna inkluzija djece i osoba sa invaliditetom                               

2. PODRŠKA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

  2.1. Uključivanje djece, omladine i ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području opštine Brod

  2.2. Omasovljenje sportskih i rekreativnih aktivnosti

3. EDUKACIJA I RURALNI RAZVOJ

3.1. Cjeloživotno učenje – edukacija nezaposlenih i slabo zapošljivih kategorija društva

3.2. Podrška marginalizovanim grupa za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada

3.3. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području opštine Brod u oblasti pčelarstva i

        voćarstva

4. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

 4.1. Podsticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih

 4.2. Unapređenje kulturnog života i kulturnog naslijeđa na području opštine Brod

5. MLADI

5.1. Unapređenje volonterizma i inkluzije mlade populacije

5.2. Interkulturalno i međuetničko pomirenje mladih     

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Opština Brod i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu avgust 2019. – april 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Opštine Brod www.opstina-brod.net

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za opštinu Brod također se može preuzeti od 20. maja do 01. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; malesevicm@opstina-brod.net ili lično preuzimanjem u Opštini Brod, šalter 1.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) sa početkom 22. maja 2019. godine u 10,00 sati u sali Skupštine opštine Brod.

  Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 28. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Skupštine opštine Brod. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta/mentora a prvi sastanak sa mentorom planiran je za 28. maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u sali Skupštine opštine Brod.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem opštinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Brod. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument Informacije o čestim greškama kao i Često postavljana pitanja. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Brod i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični propusti tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07.00 do 15.00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

  Opština Brod

Ul. Svetog Save 17

74450 Brod

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 01. juli 2019. godine, do 15.00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Opštine Brod (https://www.opstina-brod.net), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta