OPĆINA KAKANJ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUSTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Općina Kakanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren od 29. avgusta do 10. oktobra 2019. godine.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općine Kakanj može se preuzeti od 29. avgusta do 10. oktobra 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail alma.odobasic@kakanj.com.ba, putem ovog linka ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Općina Kakanj, Ul. Branilaca br.1, 72240, Kakanj.

UNDP UNDP širom svijeta