OPŠTINA MODRIČA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Modriča i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren od 22. jula 2019. godine.

Svi dokumenti potrebni za prijavu na javni poziv se nalaze na ovom linku. Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Modriča također se može preuzeti od 10. juna do 22. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane orgazacije na nprivreda@modrica.ba , ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: kancelariji br. 8, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (II sprat), Opština Modriča.

UNDP UNDP širom svijeta