OPŠTINA TESLIĆ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Teslić i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren do 29. jula 2019. godine.

Svi dokumenti za prijavu na javni poziv mogu se pronaći na ovom linku. Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Teslić također se može preuzeti od 17. juna do 29. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane orgazacije na dusko.stojanovic@opstinateslic.com, ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: kancelarija br. 8A, Opština Teslić, Karađorđeva 18, 74270 Teslić, Bosna i Hercegovina.

UNDP UNDP širom svijeta