OPŠTINA PALE U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Pale i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren od 10. juna do 22. jula 2019. godine.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Pale se može preuzeti na ovom linku ili od 10. juna do 22. jula 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail adrese: registry.ba@undp.org; dubravka.borovcanin@gmail.com ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Opština Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija br 23.

UNDP UNDP širom svijeta