GRAD BANJALUKA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Grad Banja Luka i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata. Poziv je otvoren od 08. jula 2019. godine.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Banja Luka također se može preuzeti od 27. maja do 08. jula 2019. godine, putem ovog linka, ili slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na natasa.bastinac@banjaluka.rs.ba ili lana.matic@banjaluka.rs.ba, ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi: Gradska uprava Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara 1, kancelarija br 14, 78000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina

UNDP UNDP širom svijeta