ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1]i Srbija.

Općina Maglaj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Maglaj koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Maglaj 2012.-2020., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Promocija kulturnih sadržaja, sa posebnom pažnjom na održavanje i sprovođenje aktivnosti i projekata koje imaju za cilj promociju i zaštitu kulturno-historijskog i tradicijskog naslijeđa;

 2. Promocija zaštite životne sredine, odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta življenja, projekti ruralnog razvoja kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje i promicanje svijesti o značaju razvoja sela.

 3. Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti u sportu i borba protiv raznih vrsta poroka kod mladih;

 4. Borba protiv siromaštva, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih grupa, podrška osobama sa invaliditetom, organizovanje aktivnosti za osobe treće životne dobi i iznemogla lica, projekti suzbijanja maloljetničke delikvencije i sl. na području općine Maglaj.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Općina Maglaj i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije možete preuzeti na ovom linku, kao i na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Maglaj također se može preuzeti od 22. aprila do 3. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; ferhat.bradaric@maglaj.ba ili lično preuzimanjem u Općini Maglaj, kancelarija br. 40, Ulica Viteška 4, 74.250 Maglaj, Bosna i Hercegovina

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji počinje 25. aprila 2019. godine u 10,00 sati u Domu kulture „Edhem Mulabdić“. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na ferhat.bradaric@maglaj.ba najkasnije do 23. aprila do 14,00 sati.

  Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 9. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u Domu kulture „Edhem Mulabdić“. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 9. maj 2019. godine od 12,00 do 16,00 sati u Domu kulture „Edhem Mulabdić“. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Maglaj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 28. maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 • Osim toga, dostupan je i dokument, Informacije o čestim greškama, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i često postavljana pitanja (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u općini Maglaj i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Općina Maglaj

Kancelarija br. 40

Ulica Viteška br. 4

74 250 Maglaj, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 3. juna 2019. godine, do 16,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

UNDP UNDP širom svijeta