Projekat EU4Business je 1. februara 2019. godine objavio Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja).

Po zatvaranju javnog poziva 27. marta 2019. godine, zaprimljeno je ukupno 93 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je navedena u sljedećoj tabeli:

Redni broj

Naziv podnosioca prijave

JLS

Preliminarna lista korisnika

1

Agro Mašić d.o.o.

Gradačac

DA

2

Andrić-Farm d.o.o.

Pelagićevo

DA

3

Braća Pavlović d.o.o.

Šamac

DA

4

Dragan Živanović

Bijeljina

DA

5

Farma Arsenić d.o.o.

Kozarska Dubica

DA 

6

Farma Brojler Produkt s.p.

Prnjavor

DA

7

Farma Podhum d.o.o.

Livno

DA

8

Farma Škundrić

Prijedor

DA

9

Obrt u poljoprivredi Sanel

Odžak

DA

10

Slobodan Đurić

Han Pijesak

DA

11

Adria-Hishtil d.o.o.

Čapljina

NE

12

Agro Mujčinović d.o.o.

Gradačac

NE

13

Agro Pejin d.o.o.

Brčko

NE

14

Agroherc doo

Bileća

NE

15

Agro-Kostić d.o.o.

Brčko

NE

16

Agro-MD d.o.o.

Donji Žabar

NE

17

Agron d.o.o.

Brčko

NE

18

Agros d.o.o.

Rogatica

NE

19

Agrounija d.o.o.

Srbac

NE

20

Agro-vis d.o.o.

Kalesija

NE

21

Armin Delić

Sarajevo

NE

22

A-S  Komerc d.o.o.

Mostar

NE

23

BH EKSKLUZIV d.o.o.

Maglaj

NE

24

Bogdan Janjić

Laktaši

NE

25

D.o.o. Forvit

Gračanica

NE

26

Dionis Ljubniča doo

Brčko

NE

27

Dodlek-Agro BH d.o.o.

Gradiška

NE

28

DOKSO d.o.o.

Visoko

NE

29

Dominant doo Gabela

Čapljina

NE

30

Dušan Jevtić

Doboj

NE

31

Dževad Alić-Muriz Husić

Zvornik

NE

32

Eko-Ekoplast

Žepče

NE

33

Ekostan d.o.o.

Fojnica

NE

34

Emina Ramić

Ilijaš

NE

35

Esad Džafić

Gračanica

NE

36

Farma Compash

Živinice

NE

37

Farma Džanić

Velika Kladuša

NE

38

Farma Glamoč d.o.o.

Glamoč

NE

39

Farma Svinja Pigi

Žepče

NE

40

Farma za uzgoj i tov pilića Pilce s.p.

Milići

NE

41

Farma Zubović

Kozarska Dubica

NE

42

Filip Guzijan

Banja Luka

NE

43

Fruit Prom d.o.o.

Lopare

NE

44

Gradinvent d.o.o.

Mostar

NE

45

Hasan Miljanović

Stolac

NE

46

Individualni poljoprivredni proizvođač pp Mujanović

Ilijaš

NE

47

Izudin Ahmetlić

Tešanj

NE

48

Jaffa-Komerc d.o.o. Export-import Mostar

Mostar

NE

49

Jusuf Šabić

Sarajevo

NE

50

KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Ilidža

NE

51

Lokman Iriškić

Prnjavor

NE

52

MDH doo

Ključ

NE

53

Medžlis islamske zajednice Janja

Bijeljina

NE

54

Miroslav Marković

Šamac

NE

55

Mlin Pavlović d.o.o.

Bijeljina

NE

56

MM d.o.o.

Mostar

NE

57

Mons Produkt d.o.o.

Teslić

NE

58

Musala Trend BD

Brčko

NE

59

Nedžad Dolić

Cazin

NE

60

NUR d.o.o. Čajniče

Čajniče

NE

61

Obilić Plus d.o.o.

Oštra Luka

NE

62

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lela

Ravno

NE

63

OPZ Drinaplod

Srebrenica

NE

64

OSPD Suhodolka

Ilidža

NE

65

PD Živković-Agro

Orašje

NE

66

Plantaža Stojinić

Gradiška

NE

67

Poljoprivredna zadruga Gvozno  sa p.o. 

Kalinovik

NE

68

Poljoprivredni proizvođač Jovo Gužvić

Srbac

NE

69

Poljoprivredno dobro Tov Peradi

Doboj Istok

NE

70

Porodično poljoprivredno gazdinstvo Baš-Bašča

Breza

NE

71

PZ Posavina Plod

Orašje

NE

72

Resko d.o.o. Glamoč

Glamoč

NE

73

SD Babić

Cazin

NE

74

SD Farma Bego

Sanski Most

NE

75

Šemso Barlov

Foča

NE

76

Šerif Oruć

Derventa

NE

77

Šipovac d.o.o.

Nevesinje

NE

78

Slavojka Bogdanović

Nevesinje

NE

79

Smrčak d.o.o.

Zvornik

NE

80

Snežana Kolaković

Vlasenica

NE

81

SOR "Če&Mohica"

Vitez

NE

82

SP Sančo

Orašje

NE

83

Sphere d.o.o.

Bugojno

NE

84

Srđan Berić

Gradiška

NE

85

Starnet d.o.o.

Bugojno

NE

86

Suela Bajić

Sarajevo

NE

87

Sulejman Đanan

Zenica

NE

88

Sulejman Hercegovac

Srebrenik

NE

89

TurnusPro d.o.o.

Hadžići

NE

90

Zajednički obrt O.D. Farma IRELIZE

Gračanica

NE

91

ZE Com Plus

Doboj

NE

92

Željko Jovanović

Ugljevik

NE

93

ZZ Brka Brčko

Brčko

NE

 

Pored objave preliminarne rang liste korisnika na web portalima, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obavješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi, te preporuke kako unaprijediti svoje prijave za buduće javne pozive.

Na rezultate preliminarne rang liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 20. juni 2019. godine do 17:00 sati.  Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna rang lista će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada komisije za obradu prigovora.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.

UNDP UNDP širom svijeta