U saradnji sa projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“(EGG), koji je finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške, a implementiran od strane UNDP-a BiH i uz učešće JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u julu 2019. godine Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, a u skladu sa kriterijima za vrednovanje i bodovanje prijava, navedenih u smjernicama javnog poziva, Komisija za odabir korisnika grant sheme je odabrala 80 kandidata i kandidatkinja za učešće u specijalističkom preduzetničkom trening programu. Navedeni kandidati i kandidatkinje su tokom treninga, uz tehničku i mentorsku podršku angažovanih stručnjaka, pripremili biznis planove za svoje poslovne ideje sa kojima su, nakon pohađanja trening programa, konkurisali za dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Također, po završetku trening programa, kandidati i kandidatkinje su prezentirali svoje biznis planove Komisiji za odabir korisnika grant sheme.

Na osnovu utvrđenih kriterija za vrednovanje i bodovanje biznis planova, preduzetničkih kompetencija i prezentacije biznis planova, Komisija za odabir korisnika grant sheme jednoglasnom odlukom objavljuje Preliminarnu rang listu korisnika grant sheme kako slijedi:

R/B

Ime i prezime učesnika/učesnice

Naziv projektne ideje

UKUPAN BROJ OSTVARENIH BODOVA

 
 

1

Junuz Elkaz

Cekerima spašavamo planetu

84.80

 

2

Erna Šaran

ASIC dizajn elektronike

84.60

 

3

Asja Korjanić

Stomatološka ordinacija

84.40

 

4

Nejra Borišić-Šukalić

Moon toys and accessories

83.60

 

5

Džanan Ganić

Platforma za tematske investicije

82.00

 

6

Muhidin Pašić

Inžinjerski biro za projektovanje

81.00

 

7

Ahmet Kahriman

Advokatska kancelarija "Ahmet Kahriman"

81.00

 

8

Maša Muratović

Društvo za pružanje računovodstvenih i konsultantskih usluga

80.60

 

9

Semira Đelilović

Online platforma za promociju i prodaju namještaja iz BiH

79.00

 

10

Melisa Čengić

Putnička agencija „pinTravel“

78.60

 

11

Arnela Ajkunić

Formatic Automotive d.o.o.

78.40

 

12

Hanifa Nurikić Balta

Proizvodnja organske kozmetike

77.40

 

13

Timur Selimović

Peglica Agency-agencija za usluge digitalnog marketinga i konsalting

77.20

 

14

Adisa Duharkić Serdarević

ADS Konsalting za računovodstvo

76.40

 

15

Leila Šeta

Proizvodnja temeljca

76.20

 

16

Amra Đugum

Hanummah fasion design

76.20

 

17

Selma Hajdarević

Proizvodnja i distribucija zdrave hrane (kolači)

76.00

 

18

Benjamin Kozadra

HVAClab - energetski efikasna rješenja za grijanje, hlađenje i ventilaciju

75.20

 

19

Nataša Stević

Galerija ArtS

75.20

 

20

Muhamed Baručija

Pejzažna arhitektura

75.00

 

21

 Valida Abdagić

Otkup bilja, proizvodnja čajeva i izrada galenskih pripravaka

74.80

 

22

Selma Hidić-Čović

Proizvodnja sokova od voća po tradicionalnim receptima

74.20

 

23

Vedran Kapetanović

15do3 - digitalizacija i promocija beauty salona

73.40

 

24

Sanja Delić Bradić

Centar za edukaciju i kreativnost ,, Bond ,,

73.40

 

25

Aida Rizvo

Proizvodnja namještaja

73.20

 

26

Sumejja Spahović

Ayemus tours

72.80

 

27

Adnan Zijadić

Outsourcing firma, projektovanje u građevinarstvu

72.60

 

28

Muhamed Ožegović

Dinamic- dizajn i proizvodnja okvira za naočale

72.20

 

29

Amina Šehić

O.R. Krojački salon

72.20

 

30

Ena Muratović

Online booking platforma za djecu i roditelje

72.20

 

31

Džana Branković

CULTOUR

72.00

 

32

Alan Ibrović

Online platforma za zamjenu

72.00

 

33

Ilerdin Vraželica

Izrada konstrukcija od metala i usluge zavar.

71.80

 

34

Almina Aganović

Agencija za digitalni marketing

71.60

 

35

Emira Tepić Lokvančić

Stomatološka ordinacija, snimanje zuba

70.40

 

36

Ilda Berberović

Grnčarski studio za dizajn i proizvodnju keramičkih predmeta

70.20

 

37

Melika Tursić

Sedef Bridal

69.80

 

38

Blanka Dujić

Studio za arhitekturu i enterijere "ARTERIOR design"

69.20

 

39

Imran Džihana

Xspace

69.20

 

40

Anela Potura

Marketinška agencija ,,Conect,,

69.20

 

41

Devlija Tirović

Kozmetičarske usluge i proizvodnja paste za depilaciju

68.80

 

42

Alem Hećo

RIU DECOR PRINT SHOP AND CREATIVE STUDIO

68.60

 

43

Belmin Malagić

Konsultantsko projektantska firma, koja pruža usluge u oblasti turizma, okoliša i poljoprivrede upotrebom geoinformacionih tehnologija.

68.20

 

44

Minela Bašić

”Creative Desk” – kreativna agencija

68.20

 

45

Adnan Sejdić

DESINFECTA D.O.O. Društvo za sanitarno ekološku zaštitu i upravljanje medicinskim otpadom

67.60

 

46

Amar Čustović

Informatičko kazališni studio

67.40

 

47

Haris Botić

Tayra

67.40

 

48

Samra Durmić

Modni atelje Womade

66.60

 

49

Adis Grabovica

Društvo za online promociju Sarajeva

66.60

 

50

Edita Vejselović

Igraonica radionica, Zemlja čuda

66.40

 

51

Haris Alić

Prodaja i iznajmljivanje informatičke opreme

66.20

 

52

Esmin Hodžić

Proizvodnja eksera

65.00

 

53

Sead Tepić

Praonica veša

63.40

 

54

Arijana Turković

Konsultantsko-marketinška agencija ,,O,Vibes”

63.40

 

55

Kemal Obad

ONLINE KNJIŽARA I BIBLIOTEKA AMBER

63.20

 

 

Kandidati, koji su prošli specijalistički preduzetnički trening program, a koji nisu navedeni na ovoj Preliminarnoj rang listi odabranih korisnika grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“, na njihov pisani zahtjev, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će obrazložiti razloge zbog kojih nisu rangirani. Rok za podnošenje pisanih zahtjeva za obrazloženje rangiranja je 3 (tri) dana od dana objave Preliminarne rang liste na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

Nakon okončanja postupanja po zahtjevima sa obrazloženjem rangiranja, Vlada Kantona Sarajevo će donijeti odluku o odabranim korisnicima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“.

Više informacija je dostupno OVDJE.

UNDP UNDP širom svijeta