Projekat EU4Business finansiran od strane Evropske unije je 29. jula 2019. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Po zatvaranju javnog poziva 9. oktobra 2019. godine, zaprimljeno je ukupno 32 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je navedena u sljedećoj tabeli:

Redni broj

Naziv podnosioca prijave

Grad/opština

Preliminarna lista korisnika

1

Eko Sir Puđa d.o.o.

Livno

DA

2

Farmavit d.o.o.

Ljubinje

DA

3

MI-Trivas d.o.o.

Prnjavor

DA

4

Milch Produkt Smajić d.o.o.

Čelić

DA

5

Očuz obrt

Visoko

DA

6

Pašalić obrt

Zenica

DA

7

Podrumi Andrija d.o.o.

Čitluk

DA

8

Podrumi Vukoje 1982 d.o.o.

Trebinje

DA

9

Poljorad d.o.o.

Travnik

DA

10

Vimar Groupe d.o.o.

Visoko

DA

11

Vinarija Jungić

Čelinac

DA

12

Agripet d.o.o.

Brčko

NE

13

Bonatura d.o.o.

Tešanj

NE

14

Casa Mushrooms d.o.o.

Banja Luka

NE

15

Conte Co d.o.o.

Rogatica

NE

16

Contendo d.o.o.

Vogošća

NE

17

Credo Wines d.o.o.

Tomislavgrad

NE

18

Elmar-aroma care d.o.o.

Trebinje

NE

19

Erik-Mir d.o.o.

Brčko

NE

20

Jaffa-komerc d.o.o.

Mostar

NE

21

Komrad d.o.o.

Trebinje

NE

22

Marinada d.o.o.

Kruševo

NE

23

Mesna Industrija Karajić

Velika Kladuša

NE

24

MI-Trade d.o.o.

Čelić

NE

25

Mons Produkt d.o.o.

Teslić

NE

26

Njam Njam d.o.o.

Prnjavor

NE

27

Sana Vita d.o.o.

Prnjavor

NE

28

Smrčak d.o.o.

Zvornik

NE

29

SPD EM

Vogošća

NE

30

Šumski plod d.o.o.

Prozor

NE

31

Voćar d.o.o.

Brčko

NE

32

ZZ “Brka” Brčko

Brčko

NE

 

Pored objave preliminarne rang liste korisnika na UNDP i Eu4Business web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obavješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi, te preporuke kako unaprijediti svoje prijave za buduće javne pozive.

Na rezultate preliminarne rang liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 14. januar 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna rang lista će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.

UNDP UNDP širom svijeta