--- Image caption ---

Danas je u Sarajevu održan sastanak Projektnog odbora projekta „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim polutantima (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom“. Ovaj projekat finansira Švedska vlada, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Švedske ambasade i UNDP-a.  Fokus komponente 4 ovog petogodišnjeg projekta je upravljanje i odlaganje polihlorovanih bifenila (PCB) i postojanih organskih polutanata iz napuštenih industrijskih kompleksa.

Obzirom na veoma ozbiljnu situaciju s piralenom na području Poslovne zone „Incel“, na inicijativu ministra Golić, danas je postignuta saglasnost svih članova projektnog odbora da se sredstva iz ove komponente u iznosu od 600.000 USD alociraju na implementaciju aktivnosti u prve dvije godine projekta, umjesto da budu raspoređena na četiri godine, kako je to prvobitno bilo planirano projektnim dokumentom.

Iznos od 600.000 dolara je ukupan za Republiku Srpsku i za Federaciju BiH, te će biti raspoređen u iznosu od do 300.000 dolara za svaki entitet na lokacije koje su identifikovane kao prioritetne.

---

Za više informacija: communications.ba@undp.org ili 033 293 400

UNDP UNDP širom svijeta