U saradnji sa UNDP-ovim projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG) i uz učešće JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisuje javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“.

Projekat EGG će sufinansirati grant shemu sa iznosom od 150,000.00 KM i ovim sredstvima će biti pokriveni troškovi specijalističkog trening programa kao i mentoringa uspješnih polaznika u trajanju od 12 mjeseci. Shodno pravilima i procedurama UNDP-a, projekat EGG će izvršiti selekciju i odabir pružaoca usluga specijalističkog trening programa i mentoringa putem javnog tendera.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će sufinansirati grant shemu sa 850.000,00 KM i ta sredstva će isključivo biti utrošena na dodjelu bespovratnih sredstava uspješnim polaznicima trening programa.

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će istovremeno obezbijediti podršku odabranim korisnicima za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa na plate tokom prve godine poslovanja u iznosu od 600.00 KM za svaki mjesec poslovanja (cca. 7.200,00 KM na godišnjem nivou po jednom podržanom korisniku), odnosno kumulativno cca. 396.000,00 KM za planiranih 55 korisnika tokom prve godine poslovanja.

Ovim javnim pozivom su obuhvaćene mlade osobe starosti do 35 godina, sa područja Kantona Sarajevo (općine Centar Sarajevo, Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo FBIH i Vogošća).

Planirani program podrške uključuje:

1.      Specijalistički višednevni preduzetnički trening program (za cca. 80 polaznika);

2.      Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju cca. 55 najbolje ocijenjenih biznis planova, uz maksimalni iznos podrške po jednom biznis planu u iznosu od 15.000,00 KM;

3.       Mogućnost da odabrani korisnici programa sa JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo potpišu prateće ugovore o sufinansiranju troškova obaveznih doprinosa na plate tokom prve godine poslovanja;

4.      Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je utorak 13.08.2019. godine do 17:00 sati.

Prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG)

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Po isteku roka za dostavljanje prijava, otvaranje prijava i izbor korisnika bit će izvršeni u zgradi Vlade KS, od strane nadležne stručne Komisije za odabir.

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „PROJEKAT EGG – PRIJAVA NA JAVNI POZIV U OKVIRU GRANT SHEME „RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PODRŠKA POKRETANJU NOVIH STARTUP KOMPANIJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO“.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije do 09.08.2019., sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Dopuna uslova javnog poziva: Na temelju zaprimljenih molbi i sugestija od strane potencijalnih aplikanata, izvršena je dopuna javnog poziva u smislu da podnosioci prijava koji ispunjavaju tražene osnovne kriterije i imaju kvalitetnu poslovnu ideju i želju da se bave vlastitim biznisom, ali se nalaze u radnom odnosu, imaju pravo prijave po osnovu ovog javnog poziva. U slučaju da takva lica budu odabrana za učešće u aktivnostima grant sheme, prije dodjele grant sredstava od strane Ministarstva privrede KS morat će dostaviti potvrdu da se nalaze na evidenciji nadležnog biroa za zapošljavanje.

Više informacija o kriterijima za odabir te opštim i posebnim uslovima, kao i obrazac za prijavu možete preuzeti ispod:

Smjernice za podnosioce prijava

Obrazac za prijavu

 

Projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“ je finansijski podržan od Vlade Kraljevine Norveške, a realizuje ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Osim mjera za unapređenje općeg privrednog ambijenta, EGG projekat predviđa ulaganja u inovacije, obrazovanje, samozapošljavanje te razvoj novih vještina koje trenutno nedostaju na tržištu. Također, projektom će se podržati perspektivni ekonomski sektori kroz razvoj kadrova, te unapređenje proizvodnih kapaciteta, a sve na temelju aktuelnih i predviđenih tržišnih potreba. Projekat će biti implementiran u periodu od 2019. do 2021. godine.

 

UNDP UNDP širom svijeta