VAŽNA OBAVIJEST

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uvodi online sistem nabavki – eTendering koji će od 1. septembra/rujna 2019. godine biti obavezan za vođenje svih međunarodnih konkurentnih procedura nabavki vrijednosti od 150.000,00 USD i više.

Sistem eTendering osmišljen je kako bi olakšao tenderske procedure UNDP-a putem online interakcije. Cilj mu je dodatno unaprijediti integritet i transparentnost tenderskih procedura, uz jednostavnije procedure nabavki. Naime, predviđeno je da ponuđači koriste eTendering za registraciju, dostavljanje ponuda, pregled tenderske dokumentacije i prijem automatskih obavještenja iz sistema kod svake izmjene u postupku.

U sistem eTendering ugrađene su temeljne vrijednosti UNDP-a vezano za procedure nabavki, odnosno, pravičnost, integritet, transparentnost i odgovornost.

Neke od osnovnih pogodnosti sistema eTendering su:

-  Elektronski zapečaćene ponude: sistem eTendering kodira ponude podnesene kroz sistem i ne dozvoljava ničiji uvid u dostavljene informacije i podatke prije isteka roka za podnošenje ponuda;

-  Elektronsko pečatiranje ponuda: Sistem pečatira sve informacije koje su dostavili ponuđači i sprječava bilo kakve izmjene, brisanje ili dopune ponuda nakon isteka roka za podnošenje ponuda;

-  Ponude dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene: Sistem automatski ne prihvata ponude nakon isteka roka;

-  Pojednostavljenje procedure natječaja: Ponuđači obavljaju registraciju u sistemu, preuzimaju sve informacije i dokumentaciju za prikupljanje ponuda i automatski primaju obavještenja o određenim fazama postupka nabavki. Ponuđači također dostavljaju svoju ponudu online putem interneta, uređuju je direktno u sistemu i primaju automatska obavještenja nakon završetka ocjene pristiglih ponuda i dodjele ugovora;

-  Omogućena revizija: Kako eTendering evidentira sve aktivnosti u sistemu, omogućena je i revizija cjelokupne procedure, što dodatno povećava odgovornost i transparentnost.

Ponuđačima se preporučuje da se upoznaju sa sistemom eTendering kroz pregled vodiča i videozapisa:   

eTendering UNDP-a: Korisnički vodič za ponuđače

Video vodič za ponuđače u eTendering sistemu UNDP-a

Video vodič za registraciju naloga ponuđača u eTendering sistemu UNDP-a 

 

Za sva eventualna pitanja, kontaktirajte Odjel za opće/opšte poslove i nabavke (General Services) UNDP-a u BiH, na email registry.ba@undp.org.
.

 

 

 

UNDP UNDP širom svijeta