Via Dinarica

Druga faza projekta Via Dinarica: Lista odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave prema javnom pozivu za učešće u projektu Via Dinarica.  

 

Projekat Via Dinarica je 29. 5. 2019. godine objavio Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za izražavanje interesa za učešće u projektu.

Po zatvaranju Javnog poziva 21. 6. 2019. godine, zaprimljene su ukupno 43 prijave jedinica lokalne samouprave duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko ocjenjivanje svih prijava po osnovnim (eliminatornim) i dodatnim kriterijima Javnog poziva. Na osnovu izvršenog ocjenjivanja zaprimljenih prijava i verifikacijskih sastanaka s jedinicama lokalne samouprave koje su odabrane u uži izbor, sačinjena je konačna lista odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave u projektu Via Dinarica.

Odabrane partnerske jedinice lokalne samouprave za učešće u projektu Via Dinarica su:

1.

Općina Posušje,

2.

Općina Konjic,

3.

Općina Prozor – Rama,

4.

Općina Jablanica,

5.

Općina Stari Grad Sarajevo,

6.

Općina Vareš,

7.

Opština Gacko,

8.

Grad Prijedor,

9.

Grad Trebinje,

10.

Grad Mostar,

11.

Općina Centar Sarajevo,

12.

Općina Tomislavgrad,

13.

Opština Rudo,

14.

Opština Kalinovik,

15.

Opština Teslić,

16.

Općina Ravno,

17.

Opština Mrkonjić Grad,

18.

Općina Stolac,

19.

Opština Sokolac,

20.

Općina Bosanski Petrovac.

 

Tim projekta Via Dinarica želi zahvaliti svim jedinicama lokalne samouprave na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom pripremanja prijava.

UNDP UNDP širom svijeta