Vremenski ekstremi su sve učestaliji i intenzivniji i pogađaju sve više ljudi širom zemlje i svijeta. Uz odgovarajuću spremnost, vlasti mogu umanjiti utjecaj katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama.

UNDP u okviru projekta „Jačanje otpornosti na katastrofe Livna, Mrkonjić Grada i Maglaja“ (IRLMM), koji finansira Republika Češka, razvio je set priručnika za učestale tipove katastrofa kako bi podržao vlasti na svim nivoima da se efikasnije nose sa različitim katastrofama. Šest priručnika za poplave, požare, zemljotrese, klizišta, snježne padavine i industrijske nesreće danas je zvanično predstavljeno u Sarajevu.

„Izrada Priručnika za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća je važan korak ka postizanju koherentnijeg odgovora različitih službi odgovora na katastrofe. Iskreno se nadam da će se ovi priručnici koristiti u svim općinama širom zemlje“, istakao je Jakub Skalník, ambasador Češke Republike u BiH. Dodao je da su kroz ovaj projekt češka stručnost i znanje iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa preneseni na domaće institucije.

Priručnici predstavljaju detaljnu zbirku različitih zakona i standarda koji se odnose na katastrofe, od zakona o civilnoj zaštiti i vodama, do zakona o zaštiti okoliša. Namijenjeni su da pruže smjernice o odgovornostima svake institucije i daju procedure za svaku od šest najučestalijih vrsta katastrofe. Sa odgovarajućom spremnosti općine mogu umanjiti utjecaj katastrofa.

„Kroz sve aktivnosti IRLMM projekt je doprinio boljoj otpornosti na katastrofe i zaštiti života i infrastrukture za 73.000 stanovnika Livna, Mrkonjić Grada i Maglaja. Za partnerske općine su razvijeni praktični alati poput DRAS-a, online platforme za smanjenje rizika od katastrofa, ažurirani su Planovi za zaštitu i spašavanje, organizovane obuke. UNDP će i dalje imati fokus na boljem upravljanju rizika od katastrofa, kako bi se osigurao realizaciju zacrtanih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030.”, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u BiH.

Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, agencija za vode, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstva okoliša i turizma FBiH, Geološkog instituta FBiH i Uprave kantonalne civilne zaštite Kantona Sarajevo su doprinijeli razvoju priručnika.

Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu sigurnosti BiH ovom prilikom je istakao “Ovi priručnici će biti korisni kako za obuku službi za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine, tako i zaposlenim u službama, a prije svega stanovništvu kako bi bili upoznati šta raditi prije nesreće, tokom nesreće i nakon nesreće. Priručnici će biti dostupni svim općinama na korištenje. “

U julu 2019. godine organizovana je simulacijska vježba, te su tom prilikom priručnici testirani. Simulacijske vježbe su fleksibilan i isplativ način obuke i vježbanja za štab civilne zaštite. Vježba je uključivala kombinacije rizika povezanih s požarom, tehničkim i tehnološkim opasnostima, zaštitom okoliša, kao i utjecajem na ranjive skupine stanovništva, koristeći Sistem za analizu rizika od katastrofa (Disaster Risk Analysis System - DRAS) razvijen u sklopu projekta IRLMM za partnerske općine.

Ramo Dautbašić, šef odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo u Federalnoj upravi civilne zaštite Federacije BiH je naglasio „Katastrofe ne poznaju granice, te da uslijed klimatskih promjena dolazi do sve većeg učešća struktura zaštite i spašavanja i same civilne zaštite. Ovi priručnici će omogućiti jedinicama lokalne samouprave, a posebno načelnicima, da na što brži i efikasniji način sagledaju zakonsku regulativu, te da mogu postupati na adekvatan i ispravan način.“

Projekt IRLMM koji finansira Republika Češka, a provodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite FBiH, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave - Livno, Mrkonjić Grad i Maglaj, ima za cilj jačanje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa u partnerskim lokalnim zajednicama, s posebnim naglaskom na ranjive kategorije stanovništva. Ključne aktivnosti u provedbi povezane su sa institucionalizacijom Sistema analize rizika od katastrofa (DRAS).

UNDP UNDP širom svijeta