U saradnji sa projektom „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG), koji je finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške, a implementiran od strane UNDP-a BiH i uz učešće JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je javni poziv za učešće u aktivnostima grant sheme „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, navedenih u smjernicama javnog poziva, Komisija za odabir korisnika grant sheme je jednoglasnom odlukom predložila listu kandidata za učešće u specijalističkom višednevnom modularnom preduzetničkom trening programu, kako slijedi:

 

Redni broj

Ime i prezime

Ukupno ostvareni bodovi

Odabran/a za učešće u trening programu od strane Komisije (DA/NE)

1

Aida Šanjta

90

DA

2

Haris Botić

90

DA

3

Samira Đelilović

88

DA

4

Erna Šaran

85

DA

5

Džanan Ganić

85

DA

6

Adis Grabovica

80

DA

7

Ajdin Fejzić

80

DA

8

Muhidin Pašić

78

DA

9

Ilda Berberović

78

DA

10

Adnan Zijadić

76

DA

11

Almina Aganović

76

DA

12

Vedran Kapetanović

75

DA

13

Muhamed Ožegović

75

DA

14

Hanifa Nurikić Balta

75

DA

15

Arnela Ajkunić

70

DA

16

Alem Hećo

70

DA

17

Arijana Turković

70

DA

18

Ilerdin Vražalica

70

DA

19

Samra Durmić

70

DA

20

Blanka Dujić

68

DA

21

Aida Tinjak

68

DA

22

Maša Muratović

68

DA

23

Melisa Čengić

68

DA

24

Nejra Borišić-Šukalić

68

DA

25

Melika Tursić

67

DA

26

Anela Šemić

65

DA

27

Muhamed Baručija

65

DA

28

Emir Lončarić

65

DA

29

Leila Šeta

65

DA

30

Anela Potura

64

DA

31

Kemal Obad

63

DA

32

Romana Mandić

63

DA

33

Emina Gljiva

62

DA

34

Amra Đugum

61

DA

35

Sumejja Spahović

61

DA

36

Saira Džeko

60

DA

37

Alan Ibrović

60

DA

38

Sanja Delić Bradić

60

DA

39

Devlija Tirović

60

DA

40

Seđad Muhić

60

DA

41

Džana Branković

58

DA

42

Selma Hajdarević

58

DA

43

Adisa Duharkić-Serdarević

58

DA

44

Elma Mahmutović

58

DA

45

Zulfikar Filandra

58

DA

46

Abdullah Ibradžić

58

DA

47

Tarik Mehičević

57

DA

48

Amar Čustović

56

DA

49

Amar Šljivinjak

55

DA

50

Ahmet Kahriman

55

DA

51

Asja Korjenić

55

DA

52

Srđan Stanić

55

DA

53

Belmin Malagić

55

DA

54

Benjamin Kozadra

54

DA

55

Esmin Hodžić

54

DA

56

Medina Suljović

53

DA

57

Junuz Elkaz

53

DA

58

Mirza Slatina

52

DA

59

Adnan Sejdić

52

DA

60

Benjamin Spahović

51

DA

61

Haris Alić

51

DA

62

Timur Selimović

50

DA

63

Imran Džihana

50

DA

64

Lamija Memčić

50

DA

65

Ena Muratović

50

DA

66

Selma Palavra

50

DA

67

Eldar Čormehmedović

50

DA

68

Sead Tepić

50

DA

69

Emira Tepić-Lokvančić

48

DA

70

Valida Abdagić

48

DA

71

Ensad Šehić

48

DA

72

Edita Vejselović

47

DA

73

Emina Jelačić

46

DA

74

Musa Ajdar

46

DA

75

Ismir Pleh

45

DA

76

Nataša Stević

45

DA

77

Minela Bašić

45

DA

78

Amina Šehić

45

DA

79

Adin Škaljić

45

DA

80

Selma Hidić-Čović

45

DA

Gore navedeni uspješni kandidati će naknadno biti obaviješteni o terminu početka specijalističkog višednevnog treninga programa za poduzetnike.

Svi učesnici treninga će uz tehničku i mentorsku podršku angažovanih stručnjaka aktivno raditi na pripremi biznis planova za svoje poslovne ideje sa kojima će, nakon pohađanja trening programa, konkurisati za dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Nakon provedenog trening programa, Komisija će izvršiti evaluaciju izrađenih biznis planova, sa posebnim fokusom na tržišni potencijal i realizaciju poslovne ideje, kompetencije podnosioca i inovativnost proizvoda/usluge, te će najbolje ocijenjeni biznis planovi dobiti bespovratna sredstva za njihovu implementaciju. Bodovanje sa ove Preliminarne rang liste neće ulaziti u konačnu ocjenu izrađenih biznis planova.

Podnosioci prijava koji nisu izabrani za učešće u specijalističkom treningu mogu se pismenim putem obratiti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za obrazloženjem rangiranja. Rok za podnošenje pisanih zahtjeva je 8 (osam) dana od dana objave ove Preliminarne rang liste na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo. Zahtjevi se dostavljaju na pisarnicu/protokol Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1.

Preliminarnu rang listu možete preuzeti i ovdje.

UNDP UNDP širom svijeta