U okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), u Sarajevu su potpisani Memorandumi o razumijevanju sa devet novih partnerskih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (BiH).

Memorandume su potpisali predstavnici Općine Bosansko Grahovo, Opštine Čajniče, Općine Foča-Ustikolina, Općine Glamoč, Opštine Novo Goražde, Opštine Oštra Luka, Općine Pale-Prača, Opštine Pelagićevo i Opštine Petrovo.

U sklopu ceremonije potpisivanja memoranduma, direktorica za saradnju i zamjenica šefice misije Ambasade Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer je podsjetila da je do sada projekat dao dobre rezultate, jer 80 opština i gradova u BiH primjenjuje jedinstveni pristup integriranom planiranju razvoja, kao i svih 10 kantona u Federaciji BiH.

“Danas ulazi devet općina u projekat. To su male i nerazvijene općine koje imaju svoju razvojnu perspektivu i razvojne potrebe, a mi uključivanjem nerazvijenih općina u programe podrške želimo doprinijeti njihovom razvoju kao i smanjenju nejednakosti među lokalnim zajednicama”, kazala je ona i dodala: “Mi moramo gledati ka budućnosti, moramo imati nova i kreativna rješenja, kako ljudi ne bi odlazili iz svoje države, svojih zajednica. Općine zaista imaju velike koristi od projekta, prvenstveno u izgradnji i razvoju infrastrukture, te stvaranju novih radnih mjesta.”

Načelnici partnerskih jedinica lokalne samouprave spremni su da djeluju kao nosioci promjena u cilju kontinuiranog poboljšanju života građanima u njihovim lokalnim zajednicama.

Tako je načelnik Općine Foča-Ustikolina, Zijad Kunovac, naglasio da očekuje da se kroz strateški dokument definišu budući razvojni pravci lokalne zajednice: „Želimo postati općina u koju će dolaziti privredni subjekti i vršiti ulaganja, a gdje će se istovremeno raditi na razvoju turizma naše lokalne zajednice,  kako bismo postali prepoznatljivi u cijeloj Bosni i Hercegovini“, istakao je Kunovac.

Zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Sukhrob Khoshmukhamedov, je naglasio je da je zajedničkim projektom Vlade Švicarske i UNDP-a u velikoj mjeri unaprijeđen proces planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom nivou. Saglasan je u tome da treba dalje podržati nerazvijene lokalne zajednice i na taj način  pomoći im u razvoju kao i podizanju konkurentnosti njihovih ekonomija na tržištu.

Načelnici novoizabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave su izrazili nadu da će kroz nove strategije razvoja razviti kvalitetnije razvojne projekte ali i implementirati već započete.

Načelnik Opštine Oštra Luka, Dragan Stanar, istakao je da je zadovoljstvo građana najvažnije: „Ja očekujem od strategije da doprinese stvaranju boljeg ambijenta za život ljudi u opštini Oštra Luka.“

Prilika za razmjenu iskustava

Potpisivanje memoranduma je ujedno bila i prilika za partnerske opštine i općine da razmijene iskustva i iskažu očekivanja kada je u pitanju integrisani pristup lokalnom razvoju.

Tako je Jelena Kuzmanović – Šalipur, predstavnica Opštine Rudo, koja je  jedna od partnerskih opština u okviru ILDP projekta, naglasila zahtjevnost samog procesa izrade strategije razvoja, ističući da je potreban angažman i posvećenost svih:

„Kako bi se ispravno strateški i integrisano pristupilo planiranju, potrebna je uključenost što šire zajednice, uključenost ljudi koji će biti motivisani i posvećeni da rade na strategiji i imaju ozbiljnost u pristupu“, kazala je Kuzmanović – Šalipur.

Prisutni su diskutovali i o načinima na koji se građani trebaju uključiti u procese planiranja, jer u konačnici razvojne strategije imaju za cilj da povećaju kvalitet života svih građana.

Jelena Senta, predstavnica Općine Ravno, navela je primjere uključivanja građana koje su primjenjivali u toj općini.

„Građane smo uključivali na različite načine. Općinski razvojni tim je bio sastavljen od predstavnika općinske uprave ali i vanjskih aktera iz lokalne zajednice, pa smo za godinu dana održali više od 25 sastanaka. Zatim, građane smo uključivali kroz partnerske i fokus grupe,  prema određenim temama. Sve to nam je pomoglo da prepoznamo potrebe naše zajednice“, kazala je Senta.

Naposlijetku, predstavnici jedinica lokalne samouprave su se složili da strategije na lokalnom nivou moraju biti usklađene i sa strateškim dokumentima na višim nivoima vlasti, te naglasili važnost međusobne saradnje između jedinica lokalne samouprave.

UNDP UNDP širom svijeta