Predstavnici 12 opština i gradova i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske potpisali su ugovore o realizaciji projekata koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života građana u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama. Konkretnije, 8 od ovih 12 projekata nastoji poboljšati pružanje usluga na lokalnom nivou, različitim ciljnim grupama koje uključuju djecu predškolskog uzrasta, žene i starije osobe. Projekti će se baviti i gorućim pitanjima na lokalnom nivou, uključujući upravljanje otpadom i javnom infrastrukturom. Dodatna 4 projekta fokusiraju se na razvoj ruralnih područja kroz stvaranje poslovnih prilika za male poljoprivredne proizvođače.

Projekti su dio petog godišnjeg ciklusa Finansijskog mehanizma za podršku lokalnom razvoju u Republici Srpskoj koji je 2014. godine uspostavilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Vlada Švicarske i UNDP. Finansijskim mehanizmom upravlja Investiciono-razvojna banka, sa ciljem pružanja podrške realizaciji lokalnih prioriteta usklađenih sa sveobuhvatnijim razvojnim prioritetima RS-a.

Ukupan obim Finansijskog mehanizma u 2018. godini je nešto viši od 1,1 milion KM, od čega je Vlada Republike Srpske osigurala 700.000 KM, a Vlada Švicarske 420.000 KM kroz Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Važno je napomenuti da će lokalne vlasti čiji su projekti odabrani za finansiranje obezbijediti sufinansiranje u ukupnom iznosu od 1 milion KM.  Realizacija 12 opštinskih projekata će rezultirati direktnim koristima za preko 58,000 građana i povećanje prihoda za 180 poljoprivrednih gazdinstava. 

„Građani identificiraju svoje potrebe i prioritete kroz lokalne razvojne strategije, dok ovakvi projekti omogućavaju implementaciju tih prioriteta“, rekla je Dimka Stantchev Skeie, šefica Odjela za upravljanje pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Gđa Aida Laković Hošo, voditeljica projekta ILDP, naglasila je da se Finansijski mehanizam za podršku lokalnom razvoju pokazao kao efikasan instrument za sistemsku podršku Vlade prioritetima lokalnog razvoja.

UNDP UNDP širom svijeta