Program za oporavak od poplava - Stambeno zbrinjavanje

U okviru Programa za oporavak od poplava - stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija, objavljujemo rang liste korisnika/ca koji su ispunili uslove za učešće u komponenti ekonomskog osnaživanja.

Rang liste odnose se na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine, prijavilo se 3.950 domaćinstava iz 44 općine i grada.

Nakon izbora korisnika/ca stambene komponente Programa, provedena je analiza uslova života i potreba ugroženog stanovništva kako bi se izabranim porodicama osigurali odgovarajući paketi ekonomskog osnaživanja. Ti paketi uključuju podršku u oblasti poljoprivredne proizvodnje, zapošljavanja i samozapošljavanja.

Rang liste korisnika/ca mogu se pogledati na sljedećim linkovima:

Banja Luka, BijeljinaBrod, Cazin, DobojDomaljevac-Šamac, Donji Žabar, Goražde, Gračanica, Gradiška, Jezero, Kakanj, Kalesija, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Maglaj, Modriča, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Prnjavor, Srbac, Srebrenik, Šamac, Šekovići, Šipovo, Travnik, Tuzla, UgljevikZavidovići, Zenica, Zvornik i Žepče.

Program za oporavak od poplava - stambeno zbrinjavanje pruža podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u BiH.

Program implementira UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim općinama i gradovima.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 11 Icon of SDG 13

UNDP UNDP širom svijeta