--- Image caption ---

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) koji primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) izabrani su projekti javnih radova u pet jedinica lokalne samouprave (JLS) koji će omogućiti kratkoročno zapošljavanje 160 osoba iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva u 2018. godini. Navedeni projekti će biti implementirani u Varešu, Žepču, Orašju, Maglaju i Foči. Ukupna vrijednost odabranih projekata iznosi 373.000 KM, od čega Evropska unija finansira 250.000 KM, a jedinice lokalne samouprave 123.000 KM.

UNDP BiH je krajem decembra 2017. godine objavio javni poziv za partnerske JLS za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva u 2018. godini. Nakon zatvaranja javnog poziva 22. februara 2018. godine, zaprimljeno je ukupno devet projektnih prijedloga, od čega odabrano pet projekata čija će implementacija biti podržana tokom 2018. godine.

Odabir projektnih prijedloga je izvršila komisija imenovana od strane UNDP-a. Komisija je izvršila vrednovanje i bodovanje prijava po listi osnovnih, administrativnih i dodatnih kriterija navedenih u javnom pozivu. Konačna rang lista je kako slijedi:

R/B

Jedinica lokalne samouprave

Naziv projekta

Broj osvojenih bodova

1.

Vareš

Grad ugodnog i sigurnog življenja

80

2.

Žepče

Za zajednicu radi-za obitelj zaradi 2018

71.25

3.

Orašje

Javni radovi za uređeniju općinu Orašje

66

4.

Maglaj

Javni radovi za siguran život

61

5.

Foča

Uredimo Foču

55

6.

Domaljevac-Šamac

Radovi na održavanju javne infrastrukture i površina

50

7.

Srebrenik

Javni radovi-Srebrenik 2018

45

9.

Novi Grad

Uklanjanje i sanacija divljih deponija na području opštine Novi Grad

28.75

10.

Goražde

Uređeniji i čistiji grad kroz podršku socijalnim kategorijama

28

Pet prvoplasiranih projekata je odabrano za finansiranje (Vareš, Žepče, Orašje, Maglaj i Foča).

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa, koju u periodu od 2016. do 2018. godine primarno finansira EU, a provodi UNDP BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova.

Cilj projekta LIR je podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH, putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. Projektom se nastoji podržati dobro i odgovorno upravljanje, ekonomski razvoj te promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou putem integrisanog lokalnog razvoja, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama kao i onim s velikim procentom povratnika i interno raseljenih lica. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave u BiH.

     

UNDP UNDP širom svijeta