U okviru projekta koji finansira Evropska unija, objavljene su finalne liste korisnika/ca pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Finalne liste odnose se na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći koji je objavljen u sklopu druge faze Programa stambenog zbrinjavanja. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine, prijavilo se 3.950 domaćinstava iz 44 općine i grada. Finalnim listama je prethodilo objavljivanje preliminarnih listi korisnika/ca na koje su se mogli uložiti žalbe u roku od 14 dana. Po završetku obrade žalbi, započela je objava finalnih listi.

Finalne liste korisnika/ca mogu se pogledati na sljedećim linkovima:

Banja Luka*, Bijeljina*, Bratunac*, Brod*, Cazin, Doboj*, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Donji Žabar, Goražde*, Gračanica, Gradiška*, Jezero, Kakanj, Kalesija*, Kostajnica*, Laktaši*, Lopare, Maglaj*, Modriča*, Novi Grad, Odžak*, Orašje*, Petrovo*, Prijedor*, Prnjavor, Sapna, Srbac*, Srebrenik*, Šamac*, Šekovići*, Šipovo, Teslić, Tešanj, Travnik, Tuzla*, Ugljevik*, Vareš, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Zvornik i Žepče.

Program stambenog zbrinjavanja pruža dodatnu podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona eura, finansira Evropska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u BiH. 

Program implementira UNDP u BiH, zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim općinama i gradovima.

 

*Ažurirana lista korisnika

 

UNDP UNDP širom svijeta