Kako bi dočekali eventualne poplave spremniji, 34 predstavnika štaba civilne zaštite i snaga prvog odgovora u slučaju prirodnih katastrofa općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno, Donji Vakuf i Jajce uspješno su realizovali prvu praktičnu vježbu – simulaciju scenarija nadolazećeg poplavnog događaja.

Vježba je imala za cilj da testira definisane korake i procedure Općinskog Plana zaštite i spasavanje te da provjeri koordinaciju i spremnost nadležnih institucija na terenu.  Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “Smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas” koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), a realizuje UNDP u saradnji sa partnerima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, i 14 općina u slivu rijeke Vrbas.

Almir Hadzibegović, pomoćnik načelnika za urbanizam i građenje u Općini Bugojno i član štaba civilne zaštite istakao je “Vježba je odlična, jer smo na ovaj način mogli utvrditi da Plan zaštite i spasavanja uz manje dopune u potpunosti opravdava njegovo donošenje. Osjetio se i duh zajedničkog rada koji će u slučaju potrebe doprinijeti i efikasnijem djelovanju u situacijama prirodnih nepogoda. Tim UNDP-a nam je na veoma stručan, prihvatljiv  i jednostavan način predstavio i vodio ovu vježbu.”

Scenariji je podrazumijevao provjeru tri segmenta Plana odgovora na poplavu: plan reagovanja, evakuacije i informisanja javnosti, a vježbi su prisustvovali predstavnici Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona.

Stipan Spajić, stručni savjetnik za poljoprivredu i vodoprivredu Općine Jajce i koordinator na projektu je izrazio  zadovoljstvo zbog učešća u vježi ovog tipa te dodao “Kroz ovakvu praktičnu vježbu može se shvatiti problematika vezana za poplave i funkcionisanje u trenucima proglašenja prirodne nepogode. Ujedno, pokazala je da naši planovi imaju nedostataka, što smo imali prilike da iskusimo i u stvarnim situacijama. Neophodno je pristupiti ažuriranju Planova obzirom da su ovi raniji neučinkoviti.

U toku 2018. godine, UNDP-jev projekt je pružao kontinuiranu stručnu podršku 13 općina kako bi se unaprijedili  Planovi zaštite i spasavanja. Poseban fokus je dat na mjere hitnog postupanja u slučaju poplava, definisanju ruta evakuacije, evakuacionim centrima, te podizanju nivoa znanja i svijesti i efikasnije komunikacije sa stanovništvom u slučaju prirodnih nepogoda. Ovo je bila prva u nizu, a ovakve vježbe će biti organizovane za sve općine sliva Vrbasa.

Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta je pojasnila „Tabletop vježbe predstavljaju najjednostavniji oblik uvježbavanja rada štaba za vanredne situacije u kojoj je ključno osoblje raspoređeno za zadatke zaštite i spašavaja, okupljeno da rješava različite simulirane situacije u nestresnom okruženju”.

UNDP-jev projekt „Smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“,realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiHMinistarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i općina* u slivu rijeke Vrbas.

Projekt ima za cilj da pruži podršku vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene.

*Banja Luka, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad i Srbac.

UNDP UNDP širom svijeta