U sklopu projekta „Smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“ u Banja Luci je održana jednodnevna radionica za predstavnike 13 opština slive rijeke Vrbas na kojoj se diskutovalo o unapređenju planske dokumentacije zaštite i spasavanja, te podizanju javne svijesti o važnosti pravovremene pripreme na poplave.  

Na radionici su bili prisutni predstavnici opštinskih institucija koje su ključne u lancu odgovora na poplave - civilna zaštita, policija, vatrogasci i zdravstvene ustanove. Radionici su prisustvovali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite RS i Kantonalne uprave civilne zaštite Srednjobosanskog kantona, FBiH.

Svaka od opštinskih radnih grupa predstavila je napredak u pripremi planske dokumentacije, potrebe za edukacijom, te trenutne mogućnosti i obaveze svih lica i ustanova koje učestvuju u odgovoru na poplavne događaje.  „Cilj radionice je unapređenje i ažuriranje neophodne operativne dokumentacije, koja će svakoj ugroženoj opštini u slivu rijeke Vrbas obezbijediti koordinaciju i bolju spremnost da što efikasnije odgovori u slučaju poplavnog događaja,“ naglasila je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

U narednom periodu planiran je nastavak rada sa svakom od opština, kako bi se dodatno unaprijedila i finalizirala planska dokumentacija. Nakon toga biće organizovana vježba, koja će se održati u svakoj opštini a koja ima za cilj da se u kontrolisanim uslovima, pomoću nekoliko zadatih scenarija poplavnih događaja provjeri operativnost planske dokumentacije i opštinskih timova zaduženih za odgovor na poplave.

Unapređenjem opštinskih planova zaštite i spasavanja, podizanjem svijesti građana, unapređenjem komunikacije radio vezom uz ranije nabavljene radio uređaje, spremnost lokalnih zajednica na eventualne poplavne događaje biće znatno bolja.

UNDP-jev projekt „Smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i opština u slivu rijeke Vrbas.

Projekt ima za cilj da pruži podršku vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene.

*Banja Luka, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac, Mrkonjić Grad i Srbac.

UNDP UNDP širom svijeta