U okviru projekta „Dijaspora za razvoj” koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH danas je u Sarajevu u saradnji sa Razvojnom bankom FBiH formiran Investicijski fond, usmjeren ka privrednom sektoru, a koji će osigurati dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u BiH u saradnji s dijasporom.

″Partnerstvo Razvojne banke FBiH na Projektu ′Dijaspora za razvoj′, po mom mišljenju, tek je početak kvalitetne i, prije svega, korisne saradnje. Očito je da od naše saradnje direktnu korist imaju naši privrednici, odnosno društvo, općenito. U ovom projektu aplikanti imaju mogućnost da apliciraju na bespovratna sredstva, a drugim dijelom na kredit kod Razvojne banke FBiH po izuzetno povoljnim uvjetima i rokovima povrata, tako da je cijeli paket veoma povoljan razvojni projekt za privrednike. Razvojna banka FBiH će, osim finansijske evaluacije predložene investicije i dubinske analize procjene kredibiliteta korisnika, raditi i tehnički te finansijski monitoring provođenja odabranih, odnosno odobrenih projekata.″ kazao je Salko Selman, direktor Razvojne Banke FBiH.

Projekat Dijaspora za razvoj objavio je Javni poziv za podnošenje investicijskih prijedloga projekata u BiH sa smjernicama na ovom linku:  https://bit.ly/2K0d6ZW. Predloženi investicijski projekti će biti realizirani na području FBiH i Brčko Distrikta, a planirani završetak radova je do 30. juna 2020. godine. Maksimalni iznos bespovratne finansijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok minimalni iznos podrške po projektu iznosi 88.000 KM, a podnosilac prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 60%.

“Jedan od naših ciljeva je da podržimo partnerstva između poslovne dijaspore i predstavnika bh privrednog sektora u konkurentnim granama kao što su IT sektor, prerađivačka industrija sa visokim stepenom finalizacije i slično, te da kroz prenos znanja, poslovnih mreža i kapitala doprinesemo stvaranju novih investicija i radnih mjesta u BiH”, kazala je Merima Avdagić, voditeljica projekta Dijaspora za razvoj.

UNDP UNDP širom svijeta